Leonard Kraus 

 

Velmi významným občanem Pramenů byl prof. Dr. Med. Leonhard Kraus z čp. 206. Studoval medicínu nejdříve v Chebu, později na Karlově univerzitě v Praze kde roku 1922 promoval jako Dr. med. Jeho specializace byl obor nosní-ušní-krční a roku 1931 získal docenturu na téže univerzitě. Roku 1938 se stal ředitelem německé univerzity při UK. V období II. světové války pracoval jako vrchní vojenský lékař v Praze. Po osvobození roku 1945 se dostal do ruského zajetí, kde zůstal do roku 1947. Po svém návratu byl odsunut a usídlil se ve Wiesbadenu, kde dál pracoval jako vrchní lékař ve svém oboru.