Ludwig, Alfred a Erwin Löwy 

 

V městě Bečově se narodili tři židovští bratři, kteří patřili mezi světově nejslavnější osobnosti Slavkovského lesa. Jednalo se o Ludwig, Alfred a Erwin Löwy, (anglickými jmény Loewy). Jejich předkové byli pochování na zdejším, dnes již dávno zrušeném, bečovském židovském hřbitově u nádraží. Původ rodiny Löwy je v Bečově písemně doložen již na konci 16. století (tedy před nařízením z roku 1787, kdy si museli Židé v monarchii změnit svá původní židovská jména na místně znějící).

Ještě když byli chlapci malí, přestěhovala se celá rodina do Plzně, kde absolvovali svou školní docházku, vystudovali vysokou školu a Alfred s Erwinem získali titul inženýra. Po škole nastoupil Erwin do firmy Walter Schlömann, zabývající se stavbou lodí v Hamburku. Ludwig nejdříve nastoupil jako zaměstnanec Škodových závodů v Plzni jako výrobního poradce, ale zde pracoval jen krátce. Později si založil vlastní firmu (zabývající se zbrojní výrobou), kam si přivedl několik znamenitých odborníků z pražské letecké továrny Aero. Se Schlömannem, u nějž pracoval jeho bratr, začal úzce spolupracovat. Když roku 1914 Schlömann zemřel, získal Ludwig padesátiprocentní podíl na jeho firmě, druhou polovinu vlastnil Uwe Multhaupt. V roce 1936, po nástupu nacistů v Německu, založil Ludwig v Anglii továrnu „Loewy Engineering Company“, která se stala součástí britského vojenského průmyslu a kam přenesl své sídlo. Nakonec Ludwig zemřel v roce 1942. Erwin poté převzal továrnu Schlömann místo něj a stal se jeho důstojným nástupcem.

Erwin Löwy, (*18. září 1897 Bečov – †13. červenec 1959 New York) dosáhl ze všech bratrů největších úspěchů. V roce 1935 utekl před nacisty nejdříve do Francie a krátce poté za svým bratrem do Anglie. Zde založil společně se svým dalším bratrem Alfredem 9. října 1936 firmu Hydropress Inc. V roce 1939 se Erwin přestěhoval společně s celou firmou do USA. Po příchodu do USA se intenzívně zapojil do práce na vývoji tvaru křídel pro velká letadla a vynalezl nový způsob lisování a válcování plechů pro tyto letouny. Proslavil se zejména tím, že postavil největší lis na světě na výrobu křídel pro největší letadla té doby. Tím umožnil jejich mnohem dokonalejší a přesnější výrobu, takže veliká letadla se následně mohla vyrábět ve velkých sériích. Firma ve své podobě působila do roku 1955, kdy ji koupila společnost Baldwin-Lima-Hamilton. Po válce se Erwin nemalou měrou spolupodílel na výrobě raket Polaris, pro které vymyslel zcela nový, originální způsob startu. Za svou práci získal v americké armádě hodnost plukovníka. Od roku 1954 patřil také k předním členům Spolku přátel symfonického orchestru v New Yorku. Všichni bratři svou prací před a během války zásadně přispěli k modernizaci spojeneckých armád a pomohli tak významným způsobem k porážce fašismu.