August Labitzky 

 

(*22. říjen 1832 Bečov - †28. srpen 1903 Bad Reichenhall). Byl třetím synem Josefa Labitzkého a mladším bratrem Viléma. Otec ho poslal roku 1845, tedy v pouhých 13 letech, na studia na pražskou hudební konzervatoř, kde se věnoval hře na violu. Po absolutoriu nastoupil roku 1850 se svým bratrem Vilémem jako sólista do Karlovarského lázeňského orchestru vedeného jeho otcem, kde začal hrát první housle. V roce 1852 vystupovali společně s Vilémem v Anglii, kde dosáhli velkého úspěchu. Po svém návratu, od roku 1859, působil opět v Karlovarském lázeňském orchestru, roku 1868 stanul v jeho čele, kde nahradil svého otce. V roce 1874 karlovarská městská rada také díky jeho vlivu rozhodla, že se orchestr nebude přes zimní období rozpouštět, jak bylo dosud obvyklé, ale bude působit celoročně. Pod vedením Augusta Labitzkého se tak stal karlovarský orchestr prvním lázeňským orchestrem se stálým angažmá.

Jmenovací listina France Josefa I., kterou jmenuje Augusta Labitzkého vedoucím karlovarského orchestru.

August Labitzky výrazně rozšířil repertoár orchestru, hlavně o skladby Beethovena, Liszta, Wagnera, či Bacha. Mimo německých skladatelů hrál také díla Čajkovského či Glinka. Tehdejší karlovarský regenschori Alois Janeček byl dobrým známým Antonína Dvořáka. Přes něj se August se slavným skladatelem seznámil a stali se výbornými přáteli. Dvořákovy skladby se od té doby staly pravidelnou součástí repertoáru orchestru. Dne 20. července 1894  se stal August Labitzky oním slavným dirigentem, který v Poštovním dvoře v Karlových Varech řídil evropskou premiéru slavné Dvořákovy Symfonie číslo 9, e-moll opus 95, „Z nového světa“. K tomuto provedení musel mít samozřejmě Dvořákův souhlas, a již to, že jej dostal právě on, svědčí o jeho kvalitách). Stejně jako jeho otec, také August byl hudebním skladatelem, i když v mnohem menším měřítku (kolem 50 skladeb).  Později si založil svůj vlastní menší hudební orchestr. Jeho skladby zazněly na mnoha místech Evropy, na významných pódiích, opakovaně se hrály například v samotném Buckinghamském paláci v Londýně. 

Plakát ke koncertu v Poštovním dvoře ze dne 20. června 1894 s prvním uvedením Dvořákovy "Novosvětské" na evropském kontinentě.