Balassův mlýn - Balassmühle

Tento mlýn se nacházel pod bývalým městem Čistá - Litrbachy, na pravém břehu Chalupského potoku. Nedaleko něj stávalo v historii ještě několik dalších mlýnů, ale do konci II. světové války zůstaly v činnosti jen dva. (spolu s Reimondovým mlýnem). Poloha mlýnu se dnes nachází těsně nad výstupem odvodňovací štoly z šachty Jeroným, která je velmi známá. 

První historické záznamy nacházíme již v Loketském urbáři z roku 1525, kde je zapsáno celkem 8 zdejších mlýnů na tomto potoce, které ve své době fungovaly jako drtírny lnu. Teprve mnohem později byl přeměněn na běžnou pilu. Jeho poloha je zachycena na mapách oblasti - I., II. a III. josefského mapování, a také na dalších detailních mapách oblasti. Fungoval až do roku 1945, kdy byl v dalších letech za činnosti VVT Prameny zcela zlikvidován. Své jméno dostal po svém posledním majiteli, který jej vlastnil do roku 1945.  Dnes je jeho poloha dobře viditelná, díky velkým opravám u vstupu odvodňovací štoly. Nad ní pak najdeme zbytky základů mlýnu a vedle něj zbytky hráze bývalého rybníka.  

Poloha mlýnu, jak je zachycena na katastrální mapě oblasti z roku 1839. Je zřetelný vorovnávací rybník a budova ve tvaru L. Dnes v bývalých prostorách mlýnu najdeme stroje pro práce v odvodňovací štoly šachty Jeroným a zarostlou hráz rybníka.

Pohled na část Dolního Ehrlichu v roce 1952. Napříč prochází cesta od Sokolova směrem k Čisté, pod ní se nachází již trosky některých domů. Ballasův mlýn je označen šipkou. Chalupský potok, na kterém ležel, je lemován řadou menších stromů, takže lze spatřit, kudy tekl. Zcela nahoře jsou pak bílé domy dalšího z místních mlýnů, ležící kousek pod Ballasovým mlýnem.

 GPS: 50°5'48.949"N, 12°42'48.068"E