Historické mlýny u Čisté

Během historie horského městečka Čistá, vzniklo v okolí města poměrně značné množství mlýnů. Nejrychleji vznikaly na malém potoce tekoucím dole pod strání pod městem. Kdysi se mu říkalo Mühlbach (Mlýnský potok), český název dnes zní Chalupský potok. Pojmenovaný byl podle místa svého pramene. To se nacházelo tam, kde dříve stávala část města Čistá, která se jmenovala Ober Ehrlich, jenž se česky jmenovalo Chalupy. Potok odtud vytékal a údolím směřoval k Lobezskému potoku, do kterého se vléval nedaleko odvodňovací výpustě štoly Jeroným. Tam, kde dříve stával Seffův mlýn. Na poměrně krátkém toku Chalupského potoku se v minulosti nacházelo celkem 8 mlýnů. Prakticky všechny během historie zmizely. Do konce II. světové války zde zůstaly již jen 2, ale i ty po válce během činnosti VVT zmizely také. 

První a nejstarší zmínku o mlýnech najdeme v Loketském urbáři z roku 1525. Zde je zaznamenáno v katastru města celkem 8 mlýnů - lisovny oleje a další 4 mlýny jako pily. Protože 4 pily byly známy na Lobezském potoce, v místech, které ještě spadalo do katastru Čisté, spadalo uvedených 8 mlýnů na Chalupský potok, které byly, jak bylo uvedeno, lisovny oleje. Nejsou bohužel jednotlivě popsány ani pojmenovány, takže žádné další informace o mlýnech se nedochovaly. V urbáři je zmínka o ještě jednom dalším mlýnu v městě Čistá. U něj je zapsána perlička - mlýn stával přímo uprostřed města a již dávní sepisovatelé informací o městě se podivovali, proč jej majitel postavil v městě, kterým nikdy žádný potok ani řeka netekly a není odkud dovést jinou vodu.

Během historie význam mlýnů jako lisoven na olej postupně upadal, takže pomalu zanikaly. Na rozdíl od pil, které se udržely až do konce války. Dnes můžeme ještě najít jejich nenápadné základy, pokud víme místa, kde mlýny stávaly.

 

.

Detail z historické mapy josefského mapování z roku 1764. Na Chalupském potoku, tekoucí souběžně se silnicí do Čisté, napočítáme celkem 8 mlýnů (na mapě jsou namalovány jako domy s označením mlýna). Nalevo se pak nacházejí další mlýny na Lobezském potoce, kteří jsou popsány samostatně.

 

GPS:  50°5'49.228"N, 12°42'35.973"E