Mlýn Vysoká pec

 

Na horní části potoku Velká Libava se nacházelo velké množství mlýnů - hamrů. Ty byly rozesety prakticky jeden za druhým od obce Horní Lazy, až po Krásnou Lípu. O většině z nich se nedochovaly žádné bližší údaje, ani jejich jména. Jeden z mlýnů se nacházel v horní části potoku, jen kousek za posledním domem Horních Lazů a o něm, mimo zákresu v mapách, zůstalo několik informací. Historické zápisky však ani o něm nic nevypovídají. Je zakreslen na několika místních detailních mapách a je znám z vyprávění bývalých zdejších obyvatel.

V okolních kopcích se nacházelo několik šachet, kde se těžila železná ruda. Ta se zpracovávala ve zdejších hamrech a kovaly se z nich potřebné nástroje. Jedním z nich byl také zdejší hamr, který místní bývalí obyvatelé nazývali symbolicky Hochofen, čili česky "Vysoká pec". Už samotný název napovídá, že se v něm zpracovávala ruda. Na nejstarších mapách regionu z roku 1764 se ještě neobjevuje. Poprvé je zachycen na mapě II. josefského mapování z roku 1836. Dá se tedy předpokládat, že vznikl, stejně jako velké množství okolních mlýnů, na přelomu 18. a 19. století. 

Působil nepřetržitě až do roku 1945, kdy byli jeho majitelé odsunuti. Opuštěný mlýn pak zůstal bez údržby a prostor v okolí zabrala armáda pro VVT. Při jejím odchodu z  regionu byl srovnán se zemí. Dnes zde můžeme najít poměrně velký vyrovnávací rybník, dlouhý náhon uprostřed hlubokých lesů a rozsáhlé zbytky základů sklepů tehdejšího mlýnu. 

 

Poloha mlýna na mapě z roku 1839.

 GPS: 50°4'9.827"N, 12°38'46.859"E