Grundmühle u Smrkovce

Úvodní strana 

 

Součástí katastru obce Smrkovce býval mlýn, který se jmenoval Údolní mlýn (Grundmühle). Nacházel se jižně od obce na Podleském potoku (Kneisselbach). Příliš záznamů se o něm nedochovalo. Lze jej však nalézt již na nejstarším I. vojenském mapování, kdy je již popsán jako Grundmühle. Následně se objevuje na všech mapách regionu. Po roce 1945 nesl mlýn krátce nové české jméno, říkalo se mu Dolský mlýn.

Pozice velkého smrkovského mlýnu Grundmühle (uprostřed), malého mlýnu (vlevo) a nedaleké osady Grundhäuser (vpravo) v roce 1839. Pod nimi se nacházela hájenka. 

 

Můžeme proto předpokládat, že vznik mlýnu, který ve svých počátcích fungoval zřejmě jako mlecí a drtící zařízení pro vytěženou horninu, je možno posunout nejméně do 15., možná až do 14. století. Je velice pravděpodobné, že zde byl založen společně s prvními šachtami v této oblasti, které jsou známy již ze 13. století. Mlýn se pravidelně objevuje na všech mapách zdejšího regionu až do roku 1945 a je také uváděn ve všech známých záznamech historiků o obci. Při průzkumu zbytků po tomto mlýnu byl o několik desítek metrů níže po proudu potoku objeven další mlýn, který byl podstatně menší a který mohl sloužit s největší pravděpodobností jako propírací a čistící zařízení pro horníky vykutanou a rozemletou horninu. Když posléze byla těžby surovin v okolních lesích zastavena, byl mlýn přestavěn na pilu a sloužil k rozřezávání kmenů na prkna. Mlýn vždy spadal do katastru obce Smrkovce a nesl číslo popisné 53. Jeho majitelem se stal kníže Metternich, který jej získal koupí celého Kynžvartského panství. V pile se zpracovávalo dříví z metternichovských lesů v okolí a fungovala až do roku 1930, kdy zde došlo k velkému požáru a pila kompletně vyhořela. Nebyla již více obnovena, takže se kamenné zbytky dál rozpadávaly. Hned vedle mlýna stávala malá skupinka domů - jednoho statku a několika stavení, kterým se říkalo Grundhäuser (Údolní domky). Dnes se nedá zjistit, zda zde stály dříve než mlýny nebo naopak byly k mlýnům domky přistavěny. Obě usedlosti měly během dlouhých staletí společné osudy. Zřejmě se jednalo o původní obydlí horníků, která později, když bylo těžařství v oblasti ukončeno a lidé byli donuceni změnit práci, využívali dřevorubci. Tyto domy sice přežily požár vedle stojícího mlýna, ale již nepřežily politický režim nastolený po druhé světové válce. Zdejší zajímavostí je, že stejné jméno mlýnu a nedaleko něj stojící samoty najdeme také u Krásné Lípy.

 

Schéma zbytků dnešních základů mlýna, jak je v roce 2005 probádal a zakreslil Zdeněk Buchtele. Vlevo malý mlýn, uprosřed zbytky sklepů velkého mlýna, napravo pak zbytky domů osady Grundhäuser.

Dnes na místě mlýna a lesních domků najdeme v hlubokých lesích poměrně rozsáhlé kamenné zbytky stavení. Je zde velmi dobře zachovaný jak malý mlýn níže po toku Podleského potoku, tak velký mlýn s hlubokými sklepy kousek nad ním. Nad ním se ještě dnes nachází velký vyrovnávací rybník s metrovou hrází. Ještě výše nad základy mlýna najdeme rozvalené zbytky domků Grundhäuser. Několik posledních sklepů ukazuje na poměrně velké objekty, jaké v té době byly celkem výjimečné.

 

Zbytky menšího z mlýnů Grundmühle v roce 2010.

Zbytky většího z mlýnů a hluboké rozlehlé sklepy /2010/.

 

GPS: 50°3'29.881"N, 12°35'41.294"E