Kroupový mlýn

Úvodní strana 

Jednalo se v pořadí o druhý mlýn obce Vítkova, který stál téměř uprostřed vsi a říkalo se mu Kroupový mlýn /Graupenmühle/. Původně se také jednalo o obilní mlýn, od jehož produkce se odvodil jeho původní název /mletí krup a ječmene/. Později byla síla vody použita k pohonu katru a mlýn sloužil jako pila.

Záznam o něm nalézáme už v Tereziánském katastru z roku 1715, tam je zapsán jako obilný mlýn s dvěma koly na stálé vodě. Na Františko – Josefské mapě v roce 1836 je však zachycen a popsán jako pila /Säge/. Také topograf J. G. Sommer jej v roce 1847 popisuje jako pilu a touto činností se mlýn zabýval do svých posledních dnů, kdy si jej pamětníci pamatují jako objekt obklopený hromadami prken. Lidé jej nazývali Dolní mlýn /Untermühle/. Posledním majitelem byl Adolf Radler, majitel dalších statků a hospodářství ve Vítkově. Mlýn beznadějně zmizel ze světa společně s vesnicí, která ustoupila těžbě uhlí. Jak Lněný, tak Kroupový mlýn spadaly do katastru obce Vítkova. 

Kroupový mlýn na mapě z roku 1839. Jedná se o červený objekt uprostřed, ke kterému vede modře vyznačený náhon. Silnější modrý pruh je Lobezský potok.

 

 GPS: 50°9'33.4"N, 12°41'15.299"E