Mlýn Walzwerk

 

Několik kilometrů po proudu Velké Libavy za Novým mlýnem u Kostelní Břízy se v minulosti nacházel další mlýn na tomto potoku. Místní lidé mu říkali Walzwerk (Válcovací dílna). Jak samotný název napovídá, jednalo se o hamr, kde se zpracovávalo železo. Jeho poloha se nachází na pravém břehu potoku Velká Libava, těsně před ostrým ostrohem, který se zde zařezává do hlubokého údolí. Katastrálně spadal k obci Arnoltov. Nebyl tak známý jak okolní mlýny (Finkův či Haullerův), a  tak často unikl pozornosti historiků. 

Žádná zmínka o mlýnu v historických pramenech bohužel zachycena není. Mlýn zřejmě fungoval relativně jen krátce. Na nejstarších mapách z období let 18. a počátku 19. století uvedený ještě není. Dokonce se neobjevuje ani na mapě z roku 1862. Poprvé je na mapě zachycen až na Františko – josefském mapování z roku 1878. Dá se proto určit, že doba jeho vzniku je v období kolem roku 1870. Sloužil jako hamr a tak byl také mezi místními někdy nazýván. Mlýn fungoval nepřetržitě až do konce II. světové války, po níž byli majitelé odsunuti. Následně byl zanechán bez údržby a při odchodu vojáků z VVT byl, jako všechny ostatní objekty v oblasti, srovnán se zemí. Dnes z něj můžeme najít velice dlouhý náhon podél stráně, kamennou zeď základů mlýnu a propadlé zbytky jeho sklepů. Poloha mlýnu se však nachází v lesní oboře, kde jsou chování daňci. Vstup do obory je zakázaný, takže přístup k mlýnu dnes není povolen.

Mapa oblasti kolem Velké Libavy z roku 1876, kde je zakreslena poloha Walzwerku na Velké Libavě, tekoucí v pravé části mapy. Uprostřed obec Zlatá (Golddorf), mlýn Walzwerk se nachází vpravo dole.