Mlýn Pila v Dolních Lazech 2 - Sägewerk 

Úvodní strana

 

Potok Velká Libava opustil shluk mlýnů ve střední části roztáhlé obce Dolní Lazy a mířil dál. Ale sotva uběhl několik desítek metrů a dostal se za první menší zatáčku, narazil na další ze zdejších mlýnů. Jednalo se o Gradlův mlýn, velký a významný hamr. Jakmile vody potoku roztočily jeho velké kolo a vrátily se zpět do svého koryta, odváděl část jeho vody po několika metrech náhon ke mlýnu Pila (2). P

 

 

 

 

Poloha mlýnu na povinných otiscích císařského registru z roku 1839. Na obrázku se Gradlův mlýn nalézá uprostřed, vpravo od rybníku, mlýn Pila č. 2 je nad ním, u menšího rybníčku.

                            

Náhon vedl vodu podél pravého břehu potoka. Byl poměrně krátký, a přesto na prudkém svahu dokázal dopravit vodu do potřebné výše. Těsně nad mlýnem se voda shromažďovala ve středně velkém vyrovnávacím rybníku a odtud pak dopadala na lopatky vodního kola, umístěného v lednici těsně pod rybníkem.

Historické záznamy o mlýnu mlčí. Jednalo se o jeden z mnoha zdejších mlýnů, kterých si historikové nikdy příliš nevšímali, a žádná událost, která by stála za zaznamenání, se zde zřejmě nestala. Na mapách je situace značně lepší. Mlýn nacházíme na mapě II. vojenského mapování z roku 1836 a následně také na III. vojenském mapování a všech dalších detailních mapách regionu. Z uvedených skutečností vyplývá, že se doba vzniku mlýna dá spolehlivě stanovit na přelom 18. a 19. století. Žádné jeho historické jméno se nezachovalo, ani místní lidé pro něj neměli konkrétní název. V první polovině minulého století mu říkali jednoduše – Sägewerk, tedy Pila. Jméno bylo stejné, jako u mlýna o několik desítek metrů výše, který je popsán v předchozí kapitole. Pro rozlišení v této knize byly tedy oba mlýny označeny číslicí.

 

         

 

Velice zachovalý vyrovnávací rybník nad mlýnem /2010/.

 

Už podle názvu je zřejmé, že mlýn fungoval jako pila. Zpracovával kmeny stromů z okolí a dřevo se nejčastěji odváželo do Sokolovské pánve pro potřeby dolů. Byl činný až do posledních chvil v roce 1945. Posledním majitelem byl Georg Bachmann.

 

       

 

  Zbytky základů prvního patra mlýna /2010/.

 

Mlýn dopadl stejně, jako všechny ostatní v okolí. Původní majitelé byli po válce odsunuti a dům ponechán bez údržby. Nakonec jej vojáci strhli, když opouštěli zdejší kraj. Dnes najdeme v podmáčené a zarostlé půdě zbytky jak náhonu, tak vyrovnávacího rybníku. Těsně pod jeho hrází se pak rozkládají zbytky poměrně vysokých přízemních místností mlýna. Najdeme zde základy všech čtyř stavení mlýna včetně dobře zachovalé lednice, kde se kdysi točilo mlýnské kolo. Pro svou polohu na pravé straně potoka hluboko pod strání, na které vede sinice z Lazů do Krásné Lípy, je špatně dostupný, ale snad právě díky tomu patří mezi nejlépe zachovalé.

 

       

 

Zachovalá lednice mlýna /2010/.

 

 

 

 50°4'25.118"N, 12°38'53.557"E