Železný mlýn v Horních Lazech

 

Nejdůležitějším mlýnem v obci byl zdejší hamr, který, jak napovídá samotný název, sloužil ke zpracovávání železa a různorodé nářadí. Nacházel se v sevřeném údolí podél potoku Velká Libava hned pod Horními Lazy a celkově se jednalo o třetí mlýn na toku říčky. Jedná se o jeden z těch několika místních mlýnů, které jsou velice dobře popsány v análech, takže s doplněním informací z map se nechá jeho historie dobře vysledovat.

Vznik tohoto mlýna je velice dávný, je zaznamenán na všech historických mapách a zmiňují se o ně všechny historikové, popisující zdejší oblast. V nejstarších záznamech je popisován jako Železný hamr /Eisenhammer/, v novějších záznamech pak již většinou pouze jako „Hamr“. Jedná se o jeden z nejstarších mlýnů na Velké Libavě.

Jednalo se o mlýn na stálé vodě o 1 kole, který vždy fungoval jako hamr. Patřil mezi ty nejstarších mlýny na potoku Velká Libava. Nacházíme jej už na těch nejstarších mapách. Na Müllerově mapě Čech z roku 1720, která je velice hrubá a ne příliš detailní, je dokonce tneto mlýn, jaké jediný ze všech mlýnů, uveden na potoku Velká Libava. Tož napovídá, že se jedná o velice starý mlýn, jeho datum vzniku je možné posunout k době 15. – 16. století. Byl rovněž jeden z největších mlýnů na potoku, z kterého se dodnes zachovaly poměrně rozsáhlé pozůstatky.

První informaci o něm nalezneme u historika Schallera z roku 1785, který jej zapisuje jako Hamer v Perlsbergu. Jako mlýn jej najdeme již na I. vojenském mapování z roku 1764 – 1768. Na II a III. mapování z let 1836 – 1852 a dále 1876 – 1878 je ve vojenském mapování zachycen také a popsán jako Hammer.

 

Poloha mlýna na mapě z roku 1839

 

GPS: 50°3'25.465"N, 12°38'24.686"E