Kasperův mlýn

Nedaleko od svého pramene v bažinách Slavkovského lesa protéká potok Velká Libava první vesnicí na své pouti. Jedná se o Horní Lazy. Zde, hluboko pod prudkým svahem, na jehož svazích se obec nachází, se rozkládal zcela první mlýn tohoto potoku. Jednalo se o mlýn nalézající se na pravém břehu.. Datování jeho vzniku se dá celkem spolehlivě odhadnout dle mapových záznamů té doby. První zmínku o něm najdeme v Tereziánském katastru z roku 1748, kde je zmiňován jako mlýn s pilou spolu se sousední hájenkou. Na I. josefském mapování z let 1764 ještě zachycen není, ale již na II. josefském mapování z let 1836 ho již nalézáme. Dá se proto datum jeho vzniku odhadnout na období počátku 19. století. Na nejstarších mapách je uvedený jako Kasparův mlýn, které získal po svém prvním majiteli a které nesl až do  sých posledních chvil. Na všech mapách od těch prvních, až do počátečních 20. století, je zachycen jako Kasperův. Pod tímto jménem jej také znají dosud žijící pamětníci.

Od svého počátku působil jako mlýn o jednom kole na nestálé vodě. Hlavní výrobní činností byla výroba prken na katru, poháněných silou vody. Později se součástí mlýna stala kovárna, kde voda poháněla jeden buchar. Zde se jednak kovaly jednoduché zemědělské nářadí, ale nejčastěji zde byli okováváni koně. Následně se již pravidelně objevuje na všech dalších mapách oblasti, pojednávající o obci Horní Lazy (Obere Perlsberg). Po roce 1923 dostal český název Dolní mlýn.

Poloha mlýna na císařských otiscích stabilního katastru z roku 1839

GPS: 50°2'57.924"N, 12°38'33.48"E