Lněný mlýn

Úvodní stránka 

První mlýn stával v těsné blízkosti bývalého Železného mlýna asi 300 metrů směrem k Sokolovu, těsně před odbočkou k obci Novina /Grün/ na několik stovek metrů dlouhém umělém kanálu podél Lobezského potoka. Říkalo se mu Lněný mlýn /Leinmühle/. Původně se jednalo o obilní mlýn, kde jeho důležitou součástí byla výroba lněného oleje. Později podle záznamů působil jako hamer a převzal tak zřejmě funkci kovárny po bývalém Železném mlýnu. 
Nejstarší zápis je z Tereziánského katastru z roku 1715, kde je uváděn jako „hamer“. /v záznamech je popisován jako „dříve lněný mlýn“/. Je zachycen na podrobné Josefské mapě z roku 1836, kde je uvedený pod jménem Lněný mlýn /Leinmühle/, které mu zřejmě zůstalo. Místní obyvatelé jej také nazývali Horní mlýn /Obermühle/. 
Nacházel se na levém břehu potoku těsně před vjezdem do vsi Vítkov /Wudingrün/. 
Dnes na jeho místech můžeme nalézt turbínu, která slouží jako elektrárna místnímu kamenolomu. Využívá dávného náhonu k přivádění vody pro své lopatky. Úpravy okolí v roce 1952 však změnily místo k nepoznání. Jen nepatrné zbytky základů dokládají místa, kde kdysi stával. 
Posledním majitelem mlýnu v roce 1945 byl Josef Schimmer.

 

Lněný mlýn ve Vítkově v roce 1933. Za dětmi je jasně patrné velké vodní kolo. GPS: 50°9'29.643"N, 12°41'15.279"E