Steegův mlýn 

Západním směrem od obce Mnichova ležel kdysi na Mnichovském potoce jeden z mnoha místních mlýnů. Není příliš známý a informací o něm se zachovalo jen poskrovnu.

Mlýn se nacházel nedaleko známého Schöpplova mlýna, jen o několik stovek metrů níž po proudu. Od potoka k němu vedl poměrně malý náhon, který ústil do velkého vyrovnávacího rybníku nad mlýnem. Mlýn se skládal z jediné celodřevěné budovy, ve které se nacházely pracovní i obytné prostory.

První informace o mlýnu pochází již z roku 1638, kdy je v archívu obce Mnichova dochovaný zápis, podle něhož obec kupuje tento mlýn od jeho tehdejšího majitele Lorenze Stink-müllera.

Dle zápisů se mělo jednat o menší dřevěný mlýn. Poměrně brzy však zanikl, takže další informace po něm nezůstaly a dokonce se nedostal ani na žádnou z map, které vznikly až po jeho zmizení. Prostor mlýnu byl během let zarovnán a proměněn v louku, kterou následně využívali majitelé z domu č. p. 16, naposledy Ignác Pfeiffer. V místech původního mlýna se však zachoval středně velký vyrovnávací rybník, který v meziválečné době hojně využívaly děti z Mnichova ke koupání. Rybník si po celou dobu uchoval své původní jméno, takže se mu říkalo Steegovo koupaliště. V jeho těsné blízkosti vznikly krátce po roce 1937 místní mnichovské lázně, které však rychle opět zanikly. Místům, kde mlýn kdysi stával, se říkalo do roku 1945 Steegen. Po roce 1946 nesly také český název Úhory. Dnes je prostor mlýna zcela srovnaný se zemí a nezbyla po něm žádná památka. 

Steegovo koupaliště na Mnichovském potoku na fotu z roku 1925. Nedaleko něj později vznikly také lázně. Koupaliště sloužilo ještě několik let po válce, nežli bylo zničeno.