Gerstnerův mlýn

 

Tento mlýn se nacházel po potoku Velká Libava v těsné blízkosti obce Bystřina. Stál těsně pod ostrým ostrohem, který vyčnívá za vesnicí směrem ke Kostelní Lípě a kterou potok obtéká. Byl na stejné úrovni jako Dorschnerův mlýn, který se však nacházel až za ostrohem. Dnes je místo bývalého mlýna zarostlé křovisky a nachází se v bažinatém terénu. Jeho polohu najdeme nedaleko stavědla náhonu, který ještě dnes funguje pro elektrárnu stojící na místě Dorschnerova mlýna. Plocha mlýna je ještě dnes obkroužena zapadlými betonovými sloupky plotu, které zde stály kolem mlýna.

Mlýn se nacházel v obci, takže nebyl tolik vyzdvihován při popisování oblasti, jako okolní mlýny, stojící jako samoty. Najdeme ho již na nejstarší mapě, tj. na josefském mapování z roku 1764a na všech dalších mapách je zachycen také, ovšem bez určení jména. Nejvíce informací o něm podává vlastivěda z roku 1898, která jej zachytila i jménem. Ta se zmiňuje o 4 mlýnech v obci Bystřina. Dva jako pily na dřevo, dva na mletí mouky. Gerstnerův mlýn patřil mezi mlýny na mouku.

Jeho konec přišel s rokem 1945, kdy po odsunu všech místních lidí zabral prostor VVT Prameny. Vojáci dům nechali bez údržby a při odchodu jej srovnali se zemí.

Poloha Gerstnerova mlýna pod skalní ostrohem. Tři objekty těsně u potoka kousek za vsí. Mapa z povinných katastrů císařských otisků z roku 1839. Nápis Dorschnermühle patří k mlýnu vlevo nahoře.

 GPS: 50°6'32.586"N, 12°38'3.002"E