Mlýn v Krásné Lípě

Ve vsi Krásná Lípa, naproti vesnici přes mělké údolí, stával pod židovským hřbitovem místní mlýn. Tehdy nebylo údolí zaplavené přehradou a pod obcí se rozkládal jen středně velký rybník. Mlýn stál na pravém břehu potoku Velká Libava a od potoku k němu vedl dlouhý náhon. Podle zápisů historiků se dá odhadnout, že se jedná mlýn z období 16. a 17. století. Na mapě je zanesený už na nejstarší mapě - josefském mapování z roku 1764.

Mlýn fungoval k mletí obilí. Jako mlýn, který stál v obci a nebyl samotou, nebyly o něm další zmínky od dávných historiků, jako u ostatních mlýnů. Je popisován pouze jako mlýn v obci. Fungoval až do roku 1945, kdy byli jeho majitelé, spolu s ostatními obyvateli obce, odsunuti. Posledním majitelem  mlýna před jeho likvidací by byl Franz Schnabel. 

Oblast později připadala VVT Prameny a celé okolí zabralo vojsko. Mlýn zůstal bez údržby. Při odchodu vojska z regionu byl společně s ostatními domy obce srovnán se zemí. V 70. letech začala výstavba místní malé přehrady, která vyrostla v prostoru mlýnu. Základy jeho stavení se tak ocitly pod hladinou nového jezera. Jeho místo se dnes nachází kousek od vybetonovaného přepadu odtoku.

 

Poloha mlýnu na katastrální mapě z roku 1839. Jedná se o největší budovu uprostřed obrazu podél náhonu.