Haullermühle - Hallerův mlýn

 

Na svém toku protekl potok Velká Libava kolem obce Kostelní Bříza a míří údolím pomalu k západu, sevřený po obou stranách vysokými strmými svahy. Po několika kilometrech se jeho tok prudce stáčí k severu. Zde, v ostrém záhybu, stával další mlýn na jeho břehu. Jméno bývalo odvozeno od dávného doložitelného majitele tohoto mlýna. Ten se jmenoval Hauler či Heidler, což již dnes nelze přesně určit. Jméno je uváděno tak, jak by se v tehdejší pravopisné němčině jméno správně psalo - Heidler či Hauler. Další tvary jména, které byly jamo název mlýna uváděny,  jako Haller, či Hauller, byly jen zkomoleniny těchto jmen.

Nejstarší doložený záznam pochází z roku 1652, kde jsou zápisy v křestní matrice a a v roce 1634 matrice umřených města Kostelní Břízy jako hanlamill. Na I. josefském mapování z roku 1764 je mlýn zapsán jako Holla mühle.V roce 1807 je doložený další záznam matrice zemřelých obce Studánky zapsané jako heidler Mille. Stejný zápis je ve stejném roce také ve farním archívu obce Smrkovce. V roce 1821 jej Reinold zapisuje jako Halermühl. V matrice zemřelých obce Studánky a farním archívu Smrkovce je roku 1841 zapsán jako hallermühle. Sommer jej roku 1847 zaznamenává jako Halermühle či Haulermühe. Český název zavedený roku 1923 byl Hallerův Mlýn.

Jednalo se o pilu o dvou kolech na řezání kmenů na nestálé vodě, rozkládající se severně od obce Studánka na katastrální hranici s Arnoltovem (modrá) a Libavou (červená). Po válce byli majitelé odsunuti a prostor zabrala armáda. Ta při odchodu srovnala mlýn, stejně jako vsi v okolí. Dnes jsou k vidění jen vysoké kamenné zbytky základů a zdí jednotlivých staveb. V současnosti je však poloha mlýna nedostupná. Nachází se v prostoru obory „Studánka“, kde je chována daňčí zvěř a tudíž k ní není přístup povolen. 

 

Poloha mlýnu s jeho náhonem, jak je zakreslena na povinném otisku stabilního katastru z roku 1839.

 

 GPS: 50°6'4.662"N, 12°35'3.334"E