Hornolazský mlýn

 

V části Horních Lazů stával na potoku Velká Libava jeden z mnoha zdejších mlýnů. Nacházel se nedaleko Kasperova mlýna a byl v pořadí druhým mlýnem na potoce. Jeho polohu najdeme mezi Kasperovým a Železným mlýnem. Na starých mapách je jeho poloha zakreslena v rozlehlých lukách, dnes se však jeho základy nalézají v hustém porostu lesa.

O mlýnu nacházíme zmínky už v těch nejstarších zápisech, jako je Tereziánský katastr, kde se o něm píše jako o místním mlýnu. Také všechny další záznamy jej zmiňují, ovšem zajímavostí je, že nikdy není popsán žádným konkrétním jménem. Záznamy celkem pravidelně popisují postupně první tři mlýny na potoku jako Kasperův, obilní mlýn (Hornolazský) a Železný hamer.

Už od svého počátku sloužil jako mlýn na mletí obilí. Dobu jeho vzniku můžeme položit daleko do minulosti, minimálně do 17. století, ale je spíše ještě starší. Bohužel žádné starší záznamy nejsou k dispozici. Posledním majitelem v roce 1945 byl Adolf Kern 

 

Mlýn na Velké Libavě v Horních Lazech, jak je zachycen na mapě povinných císařských otisků z roku 1839.

 GPS: 50°3'7.219"N, 12°38'25.581"E