Fränzův mlýn

 

Přímo uprostřed obce Prameny se nacházel v pořadí druhý mlýn na Pramenském potoku (Rodabach). Tok zde má mírný sklon a teče velice pomalu. Je napájený z několika rašelinišť, takže je většinou plný stálé vody. Této skutečnosti vděčí zdejší mlýny za skutečnost, že měly po celý rok dostatek vody pro práci. Nemusely se zde proto budovat vyrovnávací rybníky, jako to bylo nutné u většiny mlýnů na horních tocích potoků ve Slavkovském lese. Ač se o objektu mlýna dočteme v několika drobných záznamech z historie, nikdy se o něm nedozvíme nic bližšího. Jako objekt nacházející se v obci historiky příliš nezajímal, a tak se o něm vždy zmiňovali jen jako o mlýnu v obci. Poprvé se na mapě objevuje až na stabilním katastru z roku 1839 s uvedením majetele Franze Putze. Skromné informace nám mlýn popisují jako zařízení o jednom kole na nestálé vodě s horním přepadem a průměrem kola 3,6 metru. Dále se dozvídáme, že se jednalo o mlýn na levém břehu Pramenského potoka. Ke mlýnu vedl velice dlouhý náhon, který byl nasměrován doleva od řečiště potoka a obtáčel celou část této vsi nazývanou Abtei. Obyvatelé tuto oddělenou část proto odpradávna nazývali „Ostrov“ a místním lidem říkali „ostrovní“. Nic na tomto pojmenování nezměnila ani skutečnost, že se jednalo o část obce přímo uprostřed vsi. Mlýn měl v obci čísla popisná 28. a 290. Mezi místními nesl mlynář přezdívku „Ban Mülla Fränz“. Mlýn byl vybudován především k mletí obilí, ale protože v této oblasti bývaly úrody chabé a výnosy nízké, tyto práce netrvaly nikdy dlouho. Proto bylo jeho zařízení možné přestavět a vodní kolo pohánělo i katr pro řezání kmenů. Těžba dřeva probíhala v této oblasti po celý rok, takže práci ve mlýně nebylo nutné dlouhodobě přerušovat. Datum jeho vzniku není známé, ani jej není možné určit, protože se jednalo o budovy v zástavbě a ani z map není možné přesně určit, kdy přesně začal působit. Veškeré informace o mlýnu tak pocházejí až od dosud žijících pamětníků z období první poloviny 20. století. Mlýn měl stejný osud jako větší část obce. Stejně jako většina domů čtvrti Abtei byl také tento objekt během trvání VVT Prameny těžce poškozen a při odchodu vojska z těchto míst byl srovnán se zemí. 

 

 

GPS: : 50°2'57.472"N, 12°43'55.163"E