Mlýn v Dolních Lazech

Tento mlýn se nacházel na pravém břehu potoku Velká Libava. Nacházel se v místech, kterému se později začalo říkat Dolní Lazy - Untere Perlsberg. Na nejstarších mapách je ještě zachycen téměř jako samota, později u něj vyrostly další domy a ty byly připojeny k obci Lazy s přídomkem Dolní. Tato část obce se táhla v jednotlivých stavení od Horních Lazů až k prostorům mlýna.

Na mapě se mlýn poprvé objevuje v roce 1836, takže se dá jeho vznik položit do období počátku 19. století. V záznamech je uvedený jako hamr, což byla většina okolních mlýnů v těchto místech. Z období I. poloviny 19. století (1841) je uvedeno, že tento mlýn zakoupil podnikatel Stark, který jej využíval pro výrobu železného nářadí, když jako surovinu využíval železnou rudu z dolů v okolí mlýnu. Mlýn fungoval až do konce války, kdy byli zdejší obyvatelé odsunuti. Další již následně nemohli obydlet, protože byla oblast zabrána vojáky. Neudržovaný objekt byl při odchodů vojáků srovnán se zemí, stejně jako celá část Dolní Lazy. Dnes zde najdeme dlouhý náhon táhnoucí se po úpatí strmého údolí , menší vyrovnávací rybníček a zachovalé zbytky kamenných základů mlýnu.

  

Mlýn v Dolních Lazech na povinných císařských otiscích stabilního katastru z roku 1839. Mlýn s náhonem a vyrovnávacím rybníkem se nacházejí nahoře. Dnes již neexistující obec Dolní Lazy ležela za potokem Velká Libava v lesích. 

GPS: 50°4'38.418"N, 12°38'51.497"E