Mlýn v Bystřině 

 

Za Krásnou Lípou protéká Velká Libava širokým údolím, proudí tudy jen velice pomalu a klidně. Točí se v mnoha meandrech od jedné strany údolí k druhé. Krátce nato pronikne do prostoru, kde kdysi stávala obec Bystřina, údolí se zde začíná rázně zužovat a okolní kopce ční vysoko nad korytem potoka. Z pravé strany se do něj vlévá jeden z menších potůčků, stéká sem z prudké stráně nedaleko bývalé obce Rovná a je dnes bezejmenný. Ale než se spojí s Velkou Libavou, protéká středem bývalé obce Bystřina. Na jejím okrají roztáčel kdysi další mlýnské kolo.

Poloha mlýna na povinných otiscích císařského katastru z roku 1839, jak je zachycen mezi ostatními domy obce. Mlýn se nahází v červeném objektu (značí kamennou stavbu) číslo 23 a je označen malým ozubeným kolečkem znamenajícím symbol mlýna.Místo se nachází pod dnešní silnici na podmáčené louce.

 

Historie nám o tomto mlýnu příliš informací nezachovala, takže dnes známe jen malé útržky z jeho dějin. Jako mlýn v obci nejsou on ani jeho majitelé nikde zmiňováni. Většinou se o něm píše jenom jako o jednom z mlýnů v obci Bystřina. Kdy tento mlýn vznikl, není zcela jasné. Jediné informace podávají staré mapy. Je označen už na nejstarší podrobné mapě zdejšího regionu - josefském mapování z roku 1764. Zachycený je na dalších vojenských mapách a zachytila jej také mapa z roku 1862, což znamená, že byl v té době v provozu. Nejvíce informací se však dovídáme z Vlastivědy z roku 1898, kde jsou popisovány čtyři mlýny obce (Dorschnerův, Gerstnerův a Smrkový) a mlýn v Bystřině je mezi nimi. Je uvedený jako obilní mlýn. Dle těchto informací se dá odhadnout, že se jednalo o velmi starý mlýn, který zřejmě vznikl pro potřeby hospodářů v obci již v dávném středověku. Je také dosti pravděpodobné, že vznikal současně s novou obcí, aby měli hospodáři obilí kde umlít. Ke mlýnu nevedl zvláštní náhon jako u jiných mlýnů, přirozený pohon zajišťoval právě potůček stékající ze stráně od obce Rovné. Jeho konec byl naprosto stejný jako u ostatních mlýnů a také samotné obce Bystřina.  Po odchodu vojska z něj zbyly jen rozvaliny. Ty se dnes nachází těsně vedle silnice procházející bývalou obcí, na straně k potoku. Naproti posledním domkům obce můžeme těsně pod silnicí najít nenápadné rozvaliny jeho tehdejších stěn. Polohu prozrazuje jen zarovnaná plocha, která je však v létě zarostlá vysokou trávou a bolševníkem, takže se dá odhalit jen velice obtížně.

 

GPS: 50°6'32.029"N, 12°38'7.46"E