Reimundův mlýn - Reimundenmühle

 

Tento mlýn se nacházel přímo pod obcí Čistá - Litrbachy na Chalupském potoce. Jednalo se o první mlýn, který se na daném toku nacházel. Zde je ještě tok tohoto potoku velmi slabý, a proto zde byla jako zásobárna vody vybudován velký rybník. Hned za jeho hrází se nacházely stavení mlýnu. Celkem se jednalo o čtyři větší stavení. Mlýn sloužil jako pila na dřevo. Mimo obvyklých prken a trámů se zde vyráběla dřevitá vlna pro sklárnu v Dolním Rychnově.

Mlýn najdeme na nejstarší mapě oblasti I. josefském mapování. Je o něm dokonce zmínka v Loketském urbáři z let 1525. je zde zapsán společně s ostatními mlýny, bez uvedení jména. Tehdy se v urbáři uvádí zápis, že na zdejším potoce se u obce Litrbachy nacházelo celkem 8 mlýnů, které tehdy sloužily k drcení lnu. Na dalších mapách II. a III mapování z let 1848 a 1878 jej nacházíme také, jako na všech dalších mapách oblasti. Za dobu trvání byl srovnán se zemí. Dnes zde najdeme jen zcela nepatrné zbytky základů. Velký rybník, na jeho hrázi mlýn stával, dnes stojí opuštěný na zarostlé cestě ze Středního Ehrlichu do bývalé Čisté. Jeho jméno dostal po svém posledním majiteli, který jej vlastnil do roku 1945.

 

Poloha mlýnu a rybníku v oblasti Středního Ehrlichu, jak je zachycena na katastrální mapě z roku 1839. Stavení mlýnu jsou uprostřed obrázku.

 GPS: 50°5'40.804"N, 12°43'8.591"E