Mlýn v Libavě

 

V obci Libava se nacházel další z mlýnů zdejší oblasti. Ležel přímo v centru obce, na pravém břehu potoku Malá Libava. Nejstarší zmínku o něm nacházíme již v období 17. století, kdy se o něm historikové zmiňují. Bohužel jedná se vždy jen o popisek, uvádějící, že v obci mlýn pracuje, bez dalších informací. Zcela nejstarší  písemný záznam tak nacházíme v Loketské urbáři z let 1525, kde je již jako fungující uvedený. Na mapě se objevuje již na těch nejstarších, tj. na josefském mapování z let 1764. Není popsán ani jménem, vždy je uváděn jak mlýn v obci. Názvu "Libavský mlýn" se používal pro mlýn stojící o několik stovek metrů výše proti proudu nedaleko nad vesnicí. Mlýn sloužil jak zařízení ke mletí obilí pro sedláky hospodařící v okolí. Uváděný je jako mlýn o jednom kole na stálé vodě. 

Z uvedeného se dá odvodit, že se jedná o velice starý, historický mlýn, jehož počátky lze položit do období 15. - 16. století. Ale může být ještě starší, protože i ty nejstarší záznamy o něm hovoří jako o mlýnu již zde dlouho fungující. Zřejmě lze jeho vznik položit až do období první kolonizace zdejšími německými osadníky ve 13. století. Jeho osudy byly společné s celou obcí. Po skončené II. světové války byli původní obyvatelé odsunuti a obec se stala součástí VVT Prameny. To byl hlavní důvod, proč nebyla opět obydlena nově příchozími českými obyvateli. Po ukončení existence výcvikového prostoru, byla obec i mlýn srovnána se zemí. Dnes zde najdeme jen zbytky náhonu a kamenné základy bývalých stavení mlýnu.

 

Mlýn v Libavě na katastrální mapě z roku 1839. Mlýn je vyznačený červeně.

 

 GPS: 50°5'52.987"N, 12°34'6.732"E