Mlýn Pila u Arnoltova

 

 

Jen kousek po proudu Velké Libavy, sotva několik stovek metrů za mlýnem Walzwerk a ještě před známým Finkovo mlýnem, se nacházel další z mlýnů tohoto potoku. V malebném údolí, které se v těchto místech již více rozevírá, se nacházelo několik velikých stavení dalšího zdejšího mlýna. Uprostřed tohoto otevřeného údolí vznikl další objekt. Velké a mohutné zdi ještě dnes ukazují, jak velká stavba to musela kdysi být.

Neměl ani své vlastní jméno, což nebývá obvyklé. Zdejší lidé mu říkali jednoduše Säge (Pila). Již z něj je patrné, že se jednalo o v zařízení na řezání klád. Nalézal se na pravém břehu Velké Libavy a katastrálně spadal k obci Arnoltov. Patřil k němu náhon dlouhý několik stovek metrů, který se dodnes zařezává do ostrého svahu zdejšího údolí. Zřejmě již zde měl potok Velká Libava dostatečné množství vody, takže mlýn již nemá vyrovnávací rybník, obvyklý u mlýnů ve vyšších polohách.

Stejně jako v případě mlýnu Walzwerku, i tento mlýn není zachycen v žádné informaci dávných historiků. Také on není zachycen na starších mapách regionu z období 18. a počátku 19. století. Nezobrazuje jej ani podrobná mapa z roku 1862. Poprvé se tak objevil až na mapě františko – josefském mapování z roku 1878. Znamená to, že vznik tohoto mlýnu také můžeme stanovit do období kolem roku 1870. Dá se předpokládat, že mlýny Pila a Walzwerk vznikly současně, či těsně po sobě. Protože nebyl historicky tak známý jako okolní mlýny (Finkův či Haulerův mlýn), historikové nám o něm příliš správ nezanechali. Bližší informace o něm tak nejsou k dispozici

Také Pila fungovala do konce II. světové války. Po ní byli majitelé odsunuti a mlýn zůstal opuštěný. Byl připojen k prostoru VVT Prameny a při odchodu vojska z oblasti byl srovnán se zemí. Dnes zde však najdeme nejen dlouhý náhon, ale hlavně poměrně rozlehlé a vysoké zbytky zdí, které z mlýnu zůstaly. Mohutný prostor po mlýnském kolu ukazuje, že se zde točilo kolo minimálně o průměru 6 – 8 metrů. Zřejmě se jednalo o velice výkonný mlýn.

I tento mlýn se dnes nachází v prostoru daňčí obory, takže i k němu je bohužel přístup zakázaný

Poloha Pily (Säge) na potoku Veká Libava nedaleko mlýnu Walzwerk na mapě z roku 1878.

 

GPS: 50°6'37.285"N, 12°34'50.01"E