Bunkry ve Smrkovci

Smutnou vzpomínkou na minulý režim jsou betonové pevnůstky rozeseté na loukách v okolí Smrkovce. Ty byly vybudovány v padesátých létech v období trvání VVT Prameny, které sloužily jednak jako obranná linie proti západnímu nepříteli a dále jako pozorovatelny cvičných ostrých střeleb. Ostrými náboji se zde střílelo jak na domy bývalé obce Smrkovec, tak na makety vojenské techniky, tahané na lanech pohybující se mezi bunkry. Zde si mladí armádní střelci naostro zkoušeli své umění. Betonové pevnůstky tak dodnes najdeme v okolí Smrkovce. Mezi ty větší patří tzv. velitelský bunkr, nacházející se hned za jižním okrajem bývalé obce. V něm měli stanoviště velitelé, kteří sledovali ostré střelby jak na cíle v obci, tak pohyblivé cíle mezi bunkry.

Vzhled velitelského bunkru v roce 2011 při pohledu zepředu.

GPS: 50°4'4.674"N, 12°36'4.771"E

 

Boční pohled na velitelský bunkr.

Pohled do vnitřních prostor bunkru.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

Za velitelským bunkrem stávala dvojice bukrů na rozlehlé louce, jen kousek od cesty spojující Smrkovec s Horními Lazy,  (na fotce ji označuje linie stromů uprostřed polí za bunkry v přímé linii). Těm se říkalo obslužné a byly určeny pro dvoučlennou hlídku. Pohled na dvojici bunkrů, jak je možné je spatřit z kopečku za obcí.

Třetí bunkr, stojící nejdále od bývalého Smrkovce těsně pod lese směrem k Horním Lazům. Směrem od západu má ochranný násep, z východu pak vchod pro osádku. Dvě řady tyčí lze vidět, jak zcela nezvykle vyčnívají z boku bunkru. Jimi bývala protažená ocelová lana, na kterých byly zavěšeny makety tanků či jiné vojenské techinky. Pomocí elektromotorů pak osádka bunkrů pohybovala lany od jednoho bunkru k druhému a dělostřelci na okolních kopcích se snažili ostrými náboji makety trefit.

GPS: 50°3'48.593"N, 12°36'29.771"E

Pohled od východu na vstupní prostor bunkru.

Celkový pohled na bunkr z větší vzdálenosti.

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Druhý z bunkrů, stojící blíže bývalé obci, celkově prostřední. Jedná se o stejný obslužný typ.

GPS: 50°3'57.102"N, 12°36'21.317"E

Pohled na bunkr od západu. Ochranný val je již hodně sesutý. Z boku vlevo lze zřetelně vidět vyčuhující tyče pro tažná lana.

Pohled na bunkr od jihu.

Pohled na bunkr a jeho střílny od východu. Tyče pro lana nyní vyčnívají na pravé straně bunkru.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Na východ od bývalé obce Smrkovec se nacházel další ze skupiny bunkrů. Jednalo se o menší z uvedených typů, tzv. obslužný typ pro dva vojáky. Je zcela shodný, jako již výše uvedené dva bunkry a na jeho boku také najdeme výstupní tyče pro tažná lana na zavěšení cílů pro střelce. 

GPS: 50°4'12.493"N, 12°36'30.783"E

Pohled na bunkr od východu. Je patrná malá střílna a vchod v levé části. Průchozí trubky pro lana se nacházely na tomto pohledu v pravé části. Dnes je zde už jen poslední trubka. Po zbylých zůstaly jen otvory do stěny bunkru.

Pohled od severu. Otvory pro trubky a vodící tyče se nacházely v řadě těsně nad okrajem průzoru.

Jiný pohled ze severu. Vpravo je ještě vidět ochranný val, který běžně chránil tento typ bunkrů před nepřátelskou palbou. Nyní už je značně sesutý.

Pohled na bunkr od jihu. Je zde vidět vstup do bunkru z pravé strany.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Nedaleko silnice mezi odbočkou k bývalému Smrkovci a Dolní Žitnou se nachází další bunkr. Jedná se o větší typ, tzv. velitelský. Leží jen několik desítek metrů pod dnešní silnicí. Bunkr se nachází ve stejném stavu,.jako jsou bunkry v okolí bývalého Smrkovce. Jaký byl důvod, proč byl bunkr postavený v těchto místech, není dosud zřejmé. Nachází se mimo okruh ostatních bunkrů, mimo linii, kde ostatní stojí. Také jeho účel v těchto místech není dosud zřejmý. 

50°4'26.641"N 12°36'44.938"E

Pohled na bunkr z čelní strany.

Šikmý pohled na přední a levou část bunkru.

Pohled do vnitřních prostor bunkru.Kontakt

Veškeré dotazy, žádosti či připomínky nám pošlete na následující adresu:
604 505 901