Christlův monument

 

Hluboko v lese severně od obce Sítiny, nedaleko obce Mnichov, je možné objevit těsně pod vrcholkem Planého vrchu (965 m. n. m.) zajímavý monument. Jedná se o pamětní desku vztahující se bývalému k rodákovi obce Mnichov. Jím byl Peter Christl, který prožil zajímavý a pestrý život a po kterém nám zde zůstala pěkná památka. V tomto místě vlastně stávala oproti tomuto monumentu kdysi ještě jedna zajímavost - dřevěná rozledna V Boru, která však byla v šedesátých létech stržena. 

Samotný Peter pocházel ze šlechtického rodu. Jeho předkové se zúčastnili bitvy na Bílé hoře na straně českých stavů. Ty tehdy nepříteli podlehly. Následkem toho přišli Petrovo předchůdci jak o své šlechtické tituly, tak o veškerý majetek. Jejich cesta poté vedla po různých místech po Čechách, až skončila na tehdejším Sokolovsku v obci Dolní Nivy (Unter Neugrün). Odtud později přesídlili do Mnichova u Mariánských Lázní. Zde se také Peter v roce 1762 v čísle popisném 22 narodil, a v Mnichově v roce 1834 také zemřel. V pozdním věku 63 let se oženil s vdovou Markétou Dietlovovu, rozenou Alblovou. V Mnichově byl také nakonec na starém hřbitově pochován. Místo jeho hrobu je však do dnešních dnů neznámé.    

Když byl mladý, byla mu vytýčena duchovní cesta. Byl proto poslán do lycea v klášteře Teplá, odtud pokračoval v dalším studiu u piaristů ve Slaném a studia zakončil v Praze. Vždy však vedl dobrodružný život a touha po dalších dobrodružstvích ho neopouštěla. Rozhodl se proto, že odcestuje do Ameriky. Když putoval tehdejším Švábskem, setkal se zde s vojenskými rakouskými verbíři, kteří jej přemuvili, aby podepsal vstup do armády. Po podpisu smlouvy nastoupil k dragounům. O něco později však přestoupil k regimentu kyrysníků a zde začala jeho strmá vojenská kariéra. Po prvním roce v armádě se stal strážním velitelem (tehdy wachmajstrem) a v období vlády Františka II. se zúčastnil na Rýně války s Francií. Během ní si vydobil mnoho pochval, vyznamenání a povýšení. Když byl roku 1801 uzavřený mír ve městě Luneville, byl povýšený na rytmistra. Rozhodl se z armády odejít a vrátil se do rodného Mnichova. 

 

Celkový pohled na Christlům monument.

Zde se stal mezitím jeho synovec Karel Kašpar Reitenberger (zakladatel Mariánských Lázní) opatem v nedalekém klášteře Teplá. Ten mu povolil právo honitby v lesích nedaleko Mnichova, v okolí obce Sítiny, pod Planým vrchem. Lov se stal jeho největší zálibou. V místech pod vrcholem Planého vrchu si nechal vystavět loveckou chatu. V letech 1811/1812 však nastala natolik krutá zima s třeskutými mrazy a množstvím sněhu, že většina lesní zvěře pomrzla. Lov tak byl znemožněn. Peter dlouho v nečinnosti nevydržel. Aby vyplnil čas, napadlo jej, že by mohl sepsat svoje válečné zážitky. Když je dokončil, psaní se mu natolik zalíbilo, že se rozhodl, že v něm bude dále pokračovat.

Začal se probírat starými městskými mnichovskými listinami a farními zápisy. Vše přepisoval a systematicky shromažďoval. Jen z klášterního archívu v Teplé opsal na 40 filantů. Významný byl hlavně zápis z análů převora Schillinga, popisující historii z let 1192 - 1620. K tomu přidal další dílo, kroniku města Mnichova, ručně sepsanou místním městským písařem Janem Üblem, kde již bylo zaneseno mnoho ústních záznamů a zážitků lidí. Celkovou historii skládal ze všech těchto dostupných materiálů tak, jak byla ve všech spisech zaznamenána.

Svou kroniku sepsal v období let 1810 - 1814 a celkově obsahovala 1080 stran historie obce a okolí. Krátce poté kroniku věnoval dne 1. dubna 1814 tepelskému opatovi Karlu Kašparu Reitenbergovi. Na počest jeho památky byl v průběhu 19. století opodál jeho lovecké chaty postavený kamenný monument. Ten byl vztyčený přesně v místech, kde ležel pochovaný jeho lovecký pes Day. Během roku 1900 nechal tento památník jeho pravnuk Vilém Christl opravit. V té době již nebylo po bývalé chatě Petera ani památky. Nedaleko monumentu byla později postavena rozhedna V Boru.         

Monument se skládá z přírodního kamene, na kterém je vysekán tento nápis:

"MONUMENT für PETR CHRISTL, pensioniert Rottmeistr u. CHRONIKER aus Einsiedl, welcher anfangs dieses Jahrhunderts die zugehörige Jagd benützte un ein Jagerhaus hatte. Renoviert durch dessen Grossneffen WILHELM CHRISTL. 1900. Auch Granstelle seines Jagdhundes Day. Ernest Zeidler.

 

Detail monumentu v roce 2011

 

v překladu: 

 

"Památník Petra Christla, pensionovaného rytmistra, kronikáře z  Mnichova, který počátkem tohoto století používal tento lovecký revír a měl zde svou  loveckou chatu. Opravil jeho pravnuk VILÉM CHRISTL. 1900. Zde je též hrob jeho loveckého psa Day. Ernst Zeidler.  

 

Fotografie monumentu s ještě zcela jasně čitelným originálním písmem z roku 1925.

 

V období, kdy oblast patřila vojsku a vstup do zdejších míst byl zakázán, byl památník povalený a ležel ukrytý ve vysoké trávě. V období 60. tých let jej zde nalezl Jiří Rončík ze Sítin, který jej následně nejen opravil, vyčistil, ale hlavně postavil zpět do své polohy. A v této poloze jej můžeme spatřit i dnes.

 Kontakt

Veškeré dotazy, žádosti či připomínky nám pošlete na následující adresu:
604 505 901