Strážní stanoviště, ringval Pingarten - Včelná 

Jen malý kousek od silnice vedoucí z Mariánských Lázní do Pramenů, můžeme v lese objevit zajímavou historickou zajímavost. Dnes ještě nelze pojmenovat jakou, protože se jedná o dosud nevyřešenou záhadu. Jedná se o velký kruhový val, vysoký asi dva metry, za kterým se nachází cca 3 metry hluboký příkop, a uprostřed se jako ostrov vypíná výrazná plošinka. Místo objevil v průběhu roku 1994 Zdeněk Buchtele z Velké Hleďsebi, který ji nahlásil historickému ústavu. Poté zde roku 1995 provedl archeolog Petr Šebesta z Chebu ohledání a prozkoumání. Ovšem bez jasného výsledku. Prostor byl zaznamenán jako významné historické lidské dílo, které však dosud není možné přesně stanovit, o jaké se jedná. Přesný smysl stavby zde stále uniká. Bylo zjištěno, že se jedná o stavební čtvercové jádro (i když se dnes jeví spíše jako kruhové), o straně 10,5 metru dlouhé.Obklopeno je širokým příkopem a valem. Průměr valu je 40 metrů. Datací bylo zjištěno, že byl zdejší prostor využíván již ve 14. století.  

O místě se zmiňuje několik starých historických pramenů, které v těchto místech uvádějí několik stavení patřící osadě se jménem Pingarten, Včelná. Ovšem jednalo se o všeobecné údaje bez konkrétního vysvětlení. Bylo z nich patrné jen to, že se zde nacházelo obydlené místo. Podle výzkumu a znalostí podobných míst se proto usuzuje, že se zde nacházela buďto tvrz či strážní stanoviště. Z uvedeného tedy vyplývá, že zdejší místo ještě neukázalo svou tvář a při dalších výzkumech se můžeme dočkat dalších nečekaných zjišťení. Ale je také možné, že se zde tvrz či strážní stanoviště potvrdí. 

  

Pohled na levou část tvrziště. Vysoký val a vyvýšený ostrůvek uprostřed. 

Pravá část tvrziště. Dnes je díky odstraněným stromům jasně zřetelné.

 

 Kontakt

Veškeré dotazy, žádosti či připomínky nám pošlete na následující adresu:
604 505 901