Farská kyselka 

V oblasti Slavkovského lesa vyvěrá velké množství skvělých minerálek. Jedna z nich pramení nedaleko silnice z Mariánských Lázní směrem na Prameny. Téměř v polovině cesty se napravo od cesty se nelézá zajímavá oblast, přírodní rezervace Smraďoch. Na cestě k němu, na stejné cestě o několik stovek metrů dále, se nalézá zmíněná Farská kyselka. Jedná se o přírodní vývěr velice chutné a silně železité vody. Pramen je ukrytý pod dřevěným jehlanem, kde vyvěrá v kruhové studánce a odkud odtéká přepadem do lesa. Celé okolí je zbarvené do zrzava vlivem vysokého obsahu železa ve vodě.

Původ jména kyselky je odvozován od názvu Farní les, ve kterém se nacházela. Jak název napovídá patřila místní faře se sídlem v nedalekém Rájově a jméno si zachovala dodnes.

 

Unikátní fotografie Farské kyselky z roku 1904.

 

Altánek s vývěrem Farské kyselky v roce 2011. 

Pramen kyselky 2011.

Odtékajíccí voda vytváří v okolí nevábné jezírko plné železitých usazenin.

 

 Kontakt

Veškeré dotazy, žádosti či připomínky nám pošlete na následující adresu: