Židovský hřbitov v Úbočí 

Nedaleko obce Úbočí se nachází zbytky bývalého hradu Boršegrýn. Proti němu se rozkládá menší Hradní rybník a těsně za ním pak mezi mírnými vršky v hradním okolí leží židovský hřbitov. Jedná se o poslední památky na židovskou komunitu jak v obci Úbočí tak obce Dolního Žandova. Na zdejším hřbitově pochovávali Židé své mrtvé jen v průběhu 19. století. nejstarší písemná zpráva  oněm pochází z roku 1837. V průběhu 20. století byl hřbitov neustále poškozován, kamenná zeď, obkružující hřbitov byla rozebírána na domy v obci, stejně jako tomu bylo u starých hradů, takže dnes je značně nižší a místy pobořená. Uvnitř této zdi se nacházejí náhrobky židovských hrobů mnoha velikostí, tvarů a stáří. Nejčastěji na nich objevíme Kohenovské žehnající ruce či velké Davidovy hvězdy. Většina z nich byla ještě do nedávné doby povalena a ztrácela se v trávě a vysokém náletovém křoví. Naštěstí byl v roce 2005 postaveny na svá místa, prostor hřbitova vysekán a upraven, takže nyní se jedná a velice dobře zachovaný hřbitov, na kterém se dochovalo 71 náhrobků. 

Celkový zadní pohled na celý hřbitov v roce 2011.

Zdejší židovská komunita se ve obci Úbočí nacházela již od středověku, ale příliš záznamů se o nejstarších obyvatelích nedochovalo. Je zde písemně doložena až roku 1830 zdejší židovská čtvrť se nacházela těsně pod ruinou zdejšího hradu a říkalo se jí „Židovské město“. Každý židovský dům měl na dveřích klepátko, na které se pokaždé třikrát zaklepalo, pokud se Židé svolávali k bohoslužbě. V ní se v nejstarší době nacházelo 17 domů. Zde se nejčastěji živili obchodem s dobytkem, kůžemi a lnem. V obci stávala židovská modlitebna a to v domě číslo 117. Byla poměrně rozlehlá a měla vnější schodiště. 

Celkový čelní pohled na plochu hřbitova.

Do historie komunity významně zasáhl požár dne 29. května 1889, který zasáhl celé Židovské město. Devět stavení kompletně vyhořelo, zničena byla samotná modlitebna. Jednal se prakticky o konec zdejší komunity. Židé již zdejší město neobnovili. Velká část se vystěhovala do Ameriky, část se přestěhovala do okolních obcí. V obci nakonec zůstalo jen 5 židovských rodin. Zdejší komunita byla zrušena a její členové se stali příslušníky židovské obce v Kynžvartu. Další odchod místních Židů nastal po skončení I. světové války. Část opět zamířila do Ameriky, část do Dolního Žandova či Mariánských Lázní. Nakonec v obci v roce 1930 nezůstal jediná židovská rodina. Jako památka na jejich zdejší pobyt zůstal už jen zdejší židovský hřbitov. 

Opravené a opět postavené náhrobky na hřbitově.

Pohled od vstupních dveří.

Detail náhrobků.

 Kontakt

Veškeré dotazy, žádosti či připomínky nám pošlete na následující adresu:
604 505 901