Tři kříže Prameny

Úvodní strana

Obec Prameny a její okolí se v minulosti vyznačovalo neobyčejným množstvím božích muk, kapliček a křížků, těch bylo velké množství, mnohem více, než kdekoliv bývá jinde. Stály téměř podél každé místní cesty či na kdekteré kamenné vyvýšenině. Některé z nich byly starší více jak dvě staletí. Část z nich byla velice zručná kamenická práce, většina krucifixů či božích muk však byla plechových, jen zřídka se jednalo o litinové odlitky. 
Zřejmě nejznámější a nejvyhlášenější jsou tři kříže, nalézající se po pravé straně cesty směrem na Novou Ves. Na skalce, vypínající se nad kotlinou bývalého města ve výšce 817 metrů nad mořem, kolem nichž se rozprostírá známá upolínová louka. Původně se nedaleko místa nacházela také čtvrt města Pamenů (Sangerberg) zvaná Větrný vršek, ale po jejím zbourání stojí dnes skála opuštěná mezi rozsáhlými loukami táhnoucí se do všech stran. O vzniku křížů existuje několik legend. Ta nejznámější zkazka tvrdí, že ony tři kříže nechali postavit místní nemocní (někdy jsou označováni jakoi tři bratři), jako poděkování za své uzdravení. Historické anály a hlavně vyprávění pamětníků tuto verzi ani náznakem nepotvrzují. O této verzi není jediný zápis a dnes ještě žijicí pamětníci ji pak zcela odmítají jako podvrh. Proto nyní můžeme s velkou jistotou říci, že se tento výklad nezakládá na pravdě, ale že se jedná o novodobý výmysl, který zde vznikl od nových obyvatel obce po roce 1945. 
Důvod, proč zde ony tři kříže byly postaveny, je daleko prostší. Skalce, na které Tři kříže stojí, říkávali místní kdysi  „am Stoinl“. Kříže stojí na kamenných čtvercových soklech, prostřední je větší, dva krajní o něco menší. Zde je nutno říci, že obyvatelé Pramenů byli vždy velice zbožní a protože bývali současně i velice bohatí, často nechávali na okolních skalách či v prostorách města vybudovat boží muka, kříže či kapličky. K této situaci došlo také v případě Tří křížů. Zhotoveny byly společným dílem sangerberských občanů v roce 1849 (nikoliv roce 1859, jak se často mylně uvádí). Společné dílo zde vystavěli proto, že se jedná o nápadnou kamennou vyvýšeninu v okolí obce, na které byli zvyklí náboženské symboly umístňovat (například na Petrově kameni atd.). Také zhotovení křížů je společnou prací několika mistrů, nikoliv jen jednoho. Výsledkem byla zručná kamenická práce místních šikovných kameníků. Po jejich zhotovení byly společně v uvedeném roce 1849 usazeny za přítomnosti většiny obyvatel obce na místo, kde se nacházejí dodnes. Kříže se staly v další době podnětem ke vzniku mnoha fám a pověstí (jedna byla uvedena  vyše).  

Po mnoha pokusech o zjištění nápisů na křížích, se mi podařilo toto tajemství odhalit v roce 2011. Prostřední kříž neměl nápis vysekaný na svém kamenném podstavci, ale měl na sobě připevněnou desku, kde se text nacházel. Bohužel, deska byla během VVT zničena, takže dnes jsou na kříži patrné už jen jeho úchyty. Částečně čitelný je text na levém kříži (čelní pohled na kříže). Zde je možné přečíst pouze první řádek, chráněný před povětrnostními vlivy zpevňujícícm železným pásem. Na tomto řádku čteme:

"Zur Ehre Gottes" (Ke slávě Boha)

... další řádky jsou však již zcela nečitelné a velmi poškozené. Na posledním řádku však lze přečíst:

"Dionys u. Ive Hahn"

 

Zdaleka nejčitelnějším a nejzachovalejším nápisem je text na pravém kříži. Ten se mi podařilo rozluštit celý a zjistit jeho plné znění. V textu je potvrzen prvotní údaj, že byly kříže postaveny v roce 1849 a skutečně se týkaly jakéhosi uzdravení.

 

"Zur Ehre Gottes das auf

die Curhilfe der vierzehn Notthelfer Heil

wiederholen Gottdanke.  

 Hans u. Anna Hahn

aus Sangerberg 1849"

 

"Ke slávě Boha

který lázeňskou léčbou společně

se čtrnácti pomocníky v nouzi pomohli k uzdravení     

opakujeme Děkujene ti Bože.

Hans a Anna Hahnovi

ze Sangerbergu  1849" 

Srpen 2011 - po dohodě s CHKO jsem začal s prvními pracemi na odhalení nápisů na stélách. Téměř smyté nápisy byly velmi špatně čitelné. Vyzkoušel jsem několik nedestruktivních metod s mnoha pokusy o přečtení textu. skoro všechny pokusy úspěch nepřinášely. Až vlastní metoda uspěla.

 

Pod jemným, povrch nepoškozujícím nánosem zvýrazňující látky a speciálním světlem, se začaly pomalu objevovat zašlé nápisy.

 

Až se mi nakonec část nápisu podařilo přečíst.


Kříže na vyvýšeném místě dosti trpěly a velice často se stávalo, že došlo k poškození některého jejich ramene či dokonce vyvrácení celého kříže. Vždy se nakonec našlo několik nadšenců, kteří je opravili a dali jim správný vzhled. Proto na některých starších fotografiích může zahlédnout kříže v různých stupních poškození. Všechny tři stojící vedle sebe bylo možné spatřit poměrně vzácně. Naposledy spadl v šedesátých létech pravý kříž a dlouho zde stávaly jen dva. Nakonec se našlo několik místních nadšenců vedených panem Barochem, kteří jej opravili a protože tehdy jiný kamenný kříž nesehnali, vztyčili místo něj dřevěný. Tato trojice křížů tak stojí i dodnes.Tři kříže v roce 1970 

Tři kříže v roce 2011.

V okolí Tří křížů roste v současnosti několik velice vzácných druhů rostlin. Proto byla v roce 1962 vyhlášena celá zdejší krajina za Chráněnou krajinou oblast Slavkovský les. V tomto prostoru se nalézá největší hadcové území v Čechách. To se rozkládá v místech zvané Dominova skalka, Vlček a Pluhův bor. Rostou na něm mimořádně vzácné rostliny - Vřesovec pleťový, Vřes obecný a Zimostrázek nízký. V okolních loukách se vyskytuje Vemeník dvoulistý, Vrtička měsíční a Prha horská. Na serpentinitových skalách se vzácně objevuje Hvozdík lesní. Po celém území se také ojediněle vyskytuje Jalovec obecný a kapradiny Sleziník hadcový a Sleziník nepravý. Zde se také nachází některé kriticky ohrožené rostliny jakými je Svízel sudetský, ale hlavně emdemit Rožec kuřičkolistý.

Tyto důvody bohužel zapříčinily, že přímý přístup ke Třem křížům je v současnosti veřejnosti nepřístupný. Prostor je ohrazen oborou, takže skalku s kříži lze shlédnout jen z okolí plotu.

 O Třech křížích vzniklo několik poučných pořadů. Zde je jeden z nich:

 https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10256972237-tajemstvi-vody/209562210700012-kouzelny-dotyk-hadcu/titulky/

 

Tři kříže u Pramenů v roce 2011 zezadu.Kontakt

Veškeré dotazy, žádosti či připomínky nám pošlete na následující adresu:

Anketa

Co se vám ve spojení s Třemi kříži u Pramenů líbí víc

Pověst o třech nemocných bratrech (104)
37%

Skutečnost, že je postavili místní lidé k boží slávě (126)
45%

Je mi to jedno (48)
17%

Celkový počet hlasů: 278