Sklárna v Kamenici 

V obci Kamenice se nacházela jedna z nejstarších známých sklářských hutí v oblasti Slavkovského lesa. Dosud se o ní prakticky nic nevědělo, protože huť zanikla ještě před vznikem II. světové války a dále již nikdy ve své činnosti nepokračovala. 
Místo, kde stávala jedna větší masivnější sklářská pec s několika menšími objekty okolo, se nacházela v prudkém svahu kopce nad bývalou obcí. Místo je ještě dnes velice dobře nalezitelné a zachované zbytky ještě dnes dokládají funkci tohoto objektu. Pokud vjíždíme do dnešní obce Kamenice, najdeme vlevo, před prvními domy obce, lesní cestu vedoucí nejdříve pozvolna směrem kolem kopce mezi mohutné stromy. Když na nejbližší křižovatce necháme cestu pokračovat volně dopředu po obvodě kopce, a my poté zamíříme prudce do svahu, narazíme po přibližně 300 metrech na pozůstatky bývalé sklárny.
 
Zarovnaná plocha prostoru bývalé sklárny při pohledu od příchozí cesty
 
Místo se nachází v prudkém svahu, a je zarovnáno do roviny a zpevněné řadou kamenné stěny. Na ploše pak nalezneme základy dvou dvomů, ale hlavně uprostřed plochy pak masívní základy sklářské pece. Ty jsou vystavěny, na rozdíl od ostatních domů, z ohnivzdorných cihel, a stavba je provedena velice pečlivě a odborně, jak se jejich dávný stavitel snažil, aby byla pec správně vystavěná. Musela být masivní, ale hlavně nepropustná. Proto jsou cihly pece velice pečlivě přesně poskládány, na rozdíl od běžných staveb v okolí. V rohu prostoru bývalé sklárny lze ještě dnes objevit zbytky studny, z které zdejší pec čerpala vodu pro sklářskou výrobu i pitnou vodu lidí žijící v těchto místech.
Zbytky základů domků vedle sklářské pece.
 
Jiný pohled na základy domu.
 
Podle dosud známých informací, měla zde stát sklárna od poloviny 19. století a její činnost končí v období první republiky. Poté bylo místo opuštěno a pec zanikla. Ještě v 50. tých letech minulého století se do prostor sklárny vraceli občas noví obyvatelé Kamenice, aby vybírali zbytky skleněného odpadu, který tehdejší výrobci skla vysypávali na hromady těsně vedle pece, aby si zbytky střepů brali ke svým domovům a tam je dále využívali. Většinou na zpevnění a vylepšení cestiček v okolí svých domků. 
 
Základy sklářské pece. Přesný čtverec s pečlivě poskládanými žáruvzdornými cihlami tvoří poslední zbytek tehdejší výrobny.
 
Dosud zachovalá studna s vodou potřebnou k tehdejší výrobě
 
 


Kontakt

Veškeré dotazy, žádosti či připomínky nám pošlete na následující adresu: