Přírodní rezervace Smraďoch 

 

Nedaleko od Mariánských Lázní se nalézá unikátní rašeliniště. Jeho pozice je jen několik stovek metrů od silnice spojující Mariánksé Lázně a Prameny, za bývalým místním výletním místem Nimrodem. Zde, hluboko v lezích Slavkovského lesa, vyvěrá několik vývěr minerálek, kolem kterých proniká z nitra země na povrch kysličník uhličitý a sirovodík. Ty zde v rašeliništi vytvářejí gejzíry, zvané mofety (nesprávně nazývané "bahenní sopky"), ve kterých formou probublávání unikají do vzduchu. Jedná se o pozůstatek zdejší sopečné činnosti z období konce třetihor a počátku čtvrtohor. Tehdy došlo k pohybům zemských desek, ve kterých se vytvořily trhliny, kterými dodnes tyto zplodiny unikají. Výskyt mofet v Evropě je vzácný (stejné se nacházejí v SOOSu u Františkových Lázní). 

Zdejší rezervace byla vyhlášená roce 1968 a její rozloha je 8 ha. Chráněny jsou jak všechny místní prameny, tak rašeliniště samotné. Na něm se nacházejí chráněné rostliny, které jsou velmi vzácné. Vstup do něj je možný jen po dřevěné lávce. Místo se nalézá cca 300 metrů od uvedené silnice, u které se nachází menší parkoviště. Vjezd je možný i pro vozíčkáře. Ačkoliv nás k mofetám nasměrují orientační tabulky, k místu nás naprosto přesně dovede zápach, pro který rezervace dostala své jméno. Vyšší obsah sirovodíku v ovzduší (známá vůně zkažených vajíček), nás k němu neomylně nasměruje. Jen necelý kilometr od rašeliniště se nalézá vývěr známé a výborné Farské kyselky, ke které se dostaneme pokračováním po cestě, dobře značené značkami. 

 

 Celkový pohled na jedno z jezírek s vývěry kysličníku.

 

 Rašeliniště s vývěry.

 

Probublávající kysličník budí zdání kapek deště.Kontakt

Veškeré dotazy, žádosti či připomínky nám pošlete na následující adresu: