Zajatecký tábor na Grünu 

V oblasti Slavkovského lesa vyvěrá velké množství kvalitních minerálek. Jendou z nich je tzv. Grünská minerálka, nacházející se v těsné blízkosti obce Louka. Zde jejiž několik staletí lidmi čerpána a používána vynikající voda, pramenící ve zdejší lokalitě. V období II. světové války vedení wehrmachtu zijstilo, že zdejší vody vydrží mít svou kvalitu i za vysokých teplot v oblasti Afriky, kde tehdy bojoval jejich známý Afrikakorps vedený generálem Rommelem. Proto začala těžba zdejší kyselky ve velkém a její odesílání na černý kontinent. V prvém období zde pracovaly německé ženy z okolních obcí, ale spotřeba vody stoupala a žen bylo zapotřebí při pracích v hospodářství. Proto se německé vedení rozhodlo, že využije lidských zdrojů ze zabraných částíé Evropy. Nedaleko pramene byl proto vybudován menší pracovní tábor, kde sídlili váleční zajati, kteří zde vodu zpracovávali do lahví a zajišťovali její odvoz. Zdejší minerálka byla známá pod názvem Sudetenquell.

  

Etiketa zdejší minerálky, kterou zde v období II. světové války těžili zajatí francouzi.

Tábor byl vybudován v lese, asi sto metrů jižním směrem od samotného pramene. Vznikly zde vysoké betonové základy a na nich pak obvyklé dřevěné baráky, které jsou známy z velkých koncentračních táborů. Jednotlivé bloky baráků měly rozměry cca 40 x 13 metrů. Kolem vedla jednoduchá kanalizace. Ještě dnes je patrné, že hlavní ulička probíhala prostředkem baráku a na okrajích byly místa pro kavalce. V lese nad ubytovacími bloky lze pak najít zbytky menší vodárničky s umývárkou. 

Obyvatelé táboru byli výlučně Francouzi. Ti zde stáčeli vodu jak z Grünské, tak Novoveské kyselky, ale také pracovali při těžbě dřeva v lesích. Přesný počet zajatců, kteří zde pracovali, není dosud znám. Jejich počet se odhaduje mezi 100 - 150 lidmi. Dle svědectví místních obyvatel se měl nedaleko tábora nacházet menší hřbitov, kam se pohřbívali zemřelí zajatci. Ale jeho místo je zapomenuto, nikdo z těch, co jej viděli, již nežijí, a tak se po jeho poloze dosud marně pátrá.

Celkový pohled na dlouhé jednoduché betonové základy tábora v roce 2011.

Vchod do betonových základů tábora v roce 2011. 

Spodní hrana baráku bývalého tábora  /2011/. Kontakt

Veškeré dotazy, žádosti či připomínky nám pošlete na následující adresu: