Popraviště v Bečově 

 

Nad městem Bečov se nachází vrcholek kopce, zvaného Šibeniční vrch. Ten se nachází necelý kilometr na jih od města, směrem k nedaleké obci Chodov. U v dávné minuloti byla na jeho vrcholku postavena městská šibenioce. V minulosti byl dlouho tento vrcholek zcela holý, a tak obrys vysokého kopce s vrcholkem a popravištěm, dobře viditelným z celého města, musel dlouho působit odstrašujícím dojmem. Bečov, coby významné město, získal hrdelní právo již v roce 1399 od pánů z Rýzmburka. Zpočátku byla na zdejším místě postavena šibenice dřevěná, jak bylo tehdy zvykem. .Ale v období 16. století zde byla vystavěna kamenná, podobné té v Horním Slavkově. Kdo zde v průběhu středověku vykonával hrdelní tresty či právo útrpné, není přesně známo. Od 17. století pak zde odsouzence popravoval či mučil kat z Jáchymova. Svojí funkci plnilo popraviště do roku 1765, kdy bylo nařízením Marie Terezie městům hrdelní právo odňato. To byl důvod, proč většina těchto objektů byla v průběhu 18. a 19. století nakonec zbořena. Toto se však netýkalo bečovskh opopraviště. Rozborem základů a okolí bylo zjištěno,že se stavba rozpadala pomalu, postupně. Proto je vyloučeno, že by byla stržena najednou. Do dnešního stavu se tedy dostal objekt stárnutím a přirozeným rozpadem. Během zkoumání vnitřních prostor popraviště zde bylo nalezeno několik částí lidských kostí, což bylo dostatečných dokladem, že se zde skutečně popravy prováděly a zařízení nesloužilo pouze jako odstrašující prostředek. Kamenitý podklad šibenice neumožňoval pohřbívání popravených v jeho prostoru. Proto se soudí, a byly také nalezeny nepřímé podklady k tomuto tvrzení, že popravení byli pohřbeni v blízkém okolí popraviště. Nicméně se zřejmě jednalo o méně frekventované zařízení, neboť údajů, popisující zdejší popraviště, se zachovalo poskrovnu. Dokonce se nedochovalo ani žádné vyobrazení zdejšího vrchu s popravištěm, což je dosti neobvyklé. Je vša možné, že zápisy o exekucích byly zničeny během několika velkých požárů v Bečově, kdy bylo mimo jiné zničeno mnoho důležitých listin.

Už dávní obyvatelé vrch nazývali Gangerberg, čili Šibeniční vrch. Samotný objekt šibenice je kruhová kamenná stavba o průměru 4,8 metru. Zachovala se výška stěny kolem 1 metru s šířkou 80 centimetrů. Původní výška stěny však byla 3 metry a z ní vyčnívaly tři pilíře, přes které byly položené trámy, na kterých se odsouzeni věšeli. Do spodní části popraviště byl uzamykatelný vchod, který měl zabránit krádežím mrtvol či jejich částí. V současnosti jsou zbytky popraviště konzervovány. K místu vede naučná stezka, vycházející od kostela v Bečově, směřující k bývalé místní katovně a stoupající dál vzhůru na Šibeniční vršek. 

  

Vzhled základů šibenice na Šibeničním vrchu v roce 2011.

 Kontakt

Veškeré dotazy, žádosti či připomínky nám pošlete na následující adresu: