Kaplička svaté Magdalény v Kamenici

 

Nad obcí Kamenice, na kopci kdysi zvaném Knock, nechal některý ze sokolovských hrabat z Nosticu postavit kapličku zasvěcenou Maří Magdaléně. Přesné datum založení není známo, ale najdeme ji už na mapě josefského mapování z roku 1764, takže založena musela být ještě dříve. Obyvatelstvo kopci později říkalo Kapellen Knock. Také o jejím vybavení se nám bližší zprávy nezachovaly. Jako vždy, i v tomto případě byl tento objekt po vzniku VVT ponechán zcela bez údržby a kaplička se téměř rozpadla. Teprve zásahem města Březové se podařilo na opravu sehnat peníze a v roce 2007 ji celou zrekonstruovat. Dnes již opět zcela opravená září ve své původní kráse. V současné době se místu říká U Kaple. Jelikož se nachází na strmém kopci vysoko nad Sokolovsku pánví, je možné ji spatřit ze vzdálenosti mnoha kilometrů. Také výhled od kapličky směrem k údolí řeky Ohře je imponující a stojí za to se s sem podívat. Na výroční den svaté Magdalény pořádá dnešní MÚ Březová pravidelnou pouť z obce Kostelní Břízy ke kapličce, kde se poté koná oslava.  

Vzhled kapličky kolem roku 1940. 

 

Vzhled kapličky v roce 1958.

 

  

Kaplička v 60tých létech

 

  

Trosky kapličky počátkem devadesátých let

 

 

Opravená kaplička v roce 2009

 

 Kontakt

Veškeré dotazy, žádosti či připomínky nám pošlete na následující adresu:
604 505 901


Anketa

Je dobře že nechal MÚ Březová kapličku zcela zrekonstruovat?

Ano, takové objekty jsou potřebné (55)
45%

Ano, o prostředí je zapotřebí se starat (28)
23%

Ne, jsou to jen vyhozené peníze, šly by použít užitečněji (38)
31%

Celkový počet hlasů: 121