Židovský hřbitov v Arnoltově

O obci Arnoltov je známo, že se v ní nacházela poměrně silné židovská komunita. Nejstarší zápisy o ní se dochovaly z roku 1664, starší se bohužel ztratily. Roku 1724 byl vyhotoven přesný seznam židovských obyvatel a byly zjištěny 4 rodiny s 22 obyvateli. V té době ještě nebyla v obci ani modlitebna, natož synagoga (jak bývá někdy mylně uváděno). Hlavní nárůst židovského obyvatelstva začal v 2. polovině 18. století. Příčinou bylo povolení tehdejší vrchnosti, která Židům povolila ve zdejší obci pohřbívat své mrtvé, a od té doby je doložen vznik zdejšího židovského hřbitova v místě nad současnou vesnicí. V roce 1847 byla uváděna jeho plocha 407 sáhů, to je 1460 m2. Samotný pozemek hřbitova zůstal panským majetkem a Židé platili za jeho pronájem. Počet rodin stále narůstal a tak již v polovině 19. století již v Arnoltově žilo celkem 20 židovských rodin a dalších 13 židovských rodin bydlelo tehdy v Kostelní Bříze. Jak bývalo zvykem, většina zdejších Židů tehdy živila především obchodem, většinou podomním.

Židovská obec měla v č. p. 39b svou židovskou školu a v č. p. 41 mívala malou modlitebnu. Dnes na jejich tehdejší zdejší život najdeme už jen jedinou památkou, zarostlý malý židovský hřbitůvek usazený v březovém hájku nad Arnoltovem. Na hřbitově se přestalo pohřbívat v roce 1870 v době, kdy se přestaly v obci vykonávat bohoslužby, a místní modlitebna byla uzavřena. V roce 1877 byla dokonce zrušena i budova s bývalou modlitebnou. V roce 1890 už není při sčítání obyvatel zaznamenána v obci jediná osoba židovského vyznání. Je zachována matrika židovských sňatků a pohřbů obce Arnoltova, která je dnes uložena ve Státním ústředním archívu v Praze. Poslední zápisy zde jsou z roku 1868. To je rok, jak se historici domnívají, ve kterém přestala v Arnoltově fungovat židovská komunita. Nad obcí je dodnes zachovalý bývalý židovský hřbitov se zajímavými náhrobky.  

Pohled na náhrobky židovského hřbitova v Arnoltově.

 

 

 

 



Kontakt

Veškeré dotazy, žádosti či připomínky nám pošlete na následující adresu: