Památník vojenské přísahy pod Krudumem

 

Na patě Krudumu postavili českoslovenští. vojáci v roce 1947, v tehdejším vojenském újezdě Prameny, pomník v místech, kde byla prováděna přísaha tehdejších příslušníků armády. Památník vznikl na počest padlých místních příslušníků předválečných jednotek SOS (Stráž ochrany státu = Pohraniční stráž), jejíž velitelství se tehdy nacházelo v Kynžvartu. Vojáci padli při ochraně hranic během událostí těsně před zabráním Sudet Německem. Od nově vznikající tradice se však rychle upustilo v následujících létech, když moc získal nový režim, který neměl zájem na zveřejňování jména prezidenta dr. Eduarda Beneše a už vůbec netoužil konat na jeho počest jakékoliv oslavné akce. 
Jediný, kdo se tak slavnostní přísahy zúčastnil, byl nastupující vojenský ročník 1921. Slavnostní slib zde zazněl jen jednou a naposledy. Pomník pomalu chátral a písmena na něm již byla téměř nečitelná. Až teprve v roce 2008 prošel památník důkladnolu rekonstrukcí, kterou zajistilo město Sokolov. Dnes se tak opět jeví v plné kráse a důstojně připomíná smutné události v roce 1938.


  Vytesaný nápis na pomníku zní:

„Na tomto místě, v den narozenin presidenta republiky Dr. Ed. Beneše, složili vojáci náhradní zálohy slavnostní přísahu na historický prapor slavné divize gen.Svobody. Po staletích zazněl v těchto místech poprvé český válečný chorál Kdož jste boží bojovníci a čsl. Státní hymna. Na památku přísahy a  poctě padlých hraničářů z r.1938 postavili vojáci osvobozené republiky. – 28.V. léta Páně 1947. Opraveno 1972.“  

 

Vzhled památníku v roce 2007 před provedenou opravou. Neudržovaný, sešlý a špatně přístupný. 

  

Detail pomníku. 

Nakonec se vše v dobré obrátilo. V roce 2008 nechalo město Sokolov vážně poškozený pomník s téměř nečitelným nápisem zrenovovat. Vybudovalo se nové okolí, zlepšil se přístup k památníku, opravil se sokl památníku. Byly opravena jak písmena na kamenné desce, tak přísahající prsty. Jen pěticípá hvězda, která tam byla v průběhu 70 tých let dodatečně přidělána, již snad natrvalo zmizela. K památce samotné se dostaneme, pokud vyjedeme až na nejvyšší místo obce Hrušková, a pak se dáme dále po cestě, bývalé Solné stezce směrem k obci Třídomí. Jakmile příjdeme na malou planinku, pomník u cesty snadno najdeme. Rozkládá se jen několik desítek metrů od další významné zdejší památky - kostela svatého Mikuláše. 

 

Pohled na neopravený pomník v roce 2007. V pozadí ještě chybí rozhledna na Krudumu.

 

 

Vzhled opraveného památníku v roce 2011. V pozadí se rozkládá tajemný Krudum se svou novou rozhlednou.

 Kontakt

Veškeré dotazy, žádosti či připomínky nám pošlete na následující adresu: