Kynžvartské prameny 

Oblast západočeských lázní je pokryta množstvím pramenů. Mnoho z nich jsou kyselky, léčivé prameny obsahující v sobě různé množství solí či stopových prvků různých minerálů. Velké množství z nich vyvěrá na relativně malém prostoru v okolí lázeňského města Kynžvartu.Jen malý kousek východním a jižním směrem za tímto městem najdeme pětici větších a zajímavějších kyselek, které vyvěrají jen několik stovek metrů od sebe. Důvod, proč právě zde vyvěrá tak velké množství kyselek na malém prostoru je  puklinový systém zdejšího podloží, kterým je voda tlačena k povrchu a cestou do sebe váže různé prvky, převážně železo. Prostředí těchto puklin zde tvoří krystaliník, ve kterém jsou tvořeny systémy odborně nazývané amfibolity, fylity, pararulami a kvarcity.  Proto jsou všechny vývěry zdejších pramenů zrzavě zbarvené, stejně tak vody, které  z nich vytékají. jednotlivé zdejší prameny se nazývají: Jezevčí pramen, Liščí pramen, Kančí pramen, jezevčí pramen a Devátý pramen.  

Jezevčí pramen vyvěrá na louce, které se říká Velká louka. Dříve vyvěral uprostřed velké zelené plochy, ale ta postupně zarůstala, až v ní pramen zcela zmizel. Dnes se nachází uprostřed rozlehlého lesa. K jeho znovuobjevení tak došlo až v 80. letech 20.století. Původní obložení pramene bylo již značně rozpadlé a tak v roce 2007 došlo k celkové rekonstrukci, byla upravena přístupová cesta a zhotovena stříška. Dnes je proto dobře přístupný. Podle posledního měření obsahuje 2100 mg CO2/l. 

Liščí pramen obsahuje vlastně dva výtoky zachycených do dvou oddělených ocelových jímek. Kolem protéká potok s vodou z vrcholků zdejších kopců a často prameny zaplavoval.  Proto byl po úpravě pramene v roce 2001 svedený bokem. Kyselka obsahuje 1960 mg CO2/l. 

Kančí pramen byl v průběhu 20. století zcela zapomenutý a byl opět znovuobjevený v roce 2002, kdy byl objevený na základě většího množství úniku kysličníku uličitého. Když nadšenci, opravující vývěr pramene, objevili  pod zemí bečku, která kdysi sloužila jako úprava pramene. Pramen obsahuje  2300 mg CO2/l. 

Jezevčí pramen nacházející se uprostřed lesa, který je velice dobře opravený a lehce přístupný. 

Uprostřed luk jižně od Kynžvartu lze nalézt vývěr nazývaný Zaječí pramen. Te se nalézá samostatně nedaleko silnice Kynžvart - Klimentov.

 

Nedaleko Zaječího pramene se nachází na rozlejlé louce pod Kynžvartem další vývěr kyselky, které se říká Devátý pramen. Jeho návštěva je ale spojena s velkým rizikem, neboť v jeho blízkosti se nachází velká pastva pro statné mnohasetkilové býky, kteří se potulují zcela volně kolem potrhaného ohradníku, takže pokud nejste dost rychlí, nemusí se vám návštěva pramene vyplatit.Kontakt

Veškeré dotazy, žádosti či připomínky nám pošlete na následující adresu: