Rozhledna na Krudumu

Mezi nejvýznamnější osobnosti oblasti Slavkovského lesa patří Andreas Kampf. Tento rodák z Hubu u Krásna se nejdříve přestěhoval do Třídomí, odtud odešel do Vídně a po vystudování se dostal až na pozici osobního lékaře císaře Františka Josefa II. Byl to on, kdo první v daleké Vídni přišel s myšlenkou, vybudovat na Krudumu rozhlednu. 

Už za svého života snil A. Kempf o vyhlídce na své milované hoře. Založil proto fond a sám do něj vložil první peníze. Dobudování rozhledny se však už nedožil. Po jeho smrti se ujal smělé myšlenky Ing. Dr. Anton Thum z Lokte. V roce 1931 vydal pietně soubor Kempfových próz, věnovaných zdejšímu kraji, napsaných částečně  místním nářečím: V mé krudumské domovině – vyprávění z dalekého Chebska /An meine Krudum-Heimat – Schilderungen aus dem weiteren Egerlande von Med. Dr. Andreas Kempf/. Kniha byla reedicí próz, jež vydal dr. Kempf za svého života ve Vídni. Obsahují popisy krás rodného kraje a vzpomínky na život v něm. Měly přiblížit jeho domovinu jak nejvyšším vrstvám císařského dvora, ve kterých se pohyboval, tak obyčejným lidem. Významné jsou také vánoční a velikonoční pozdravy rodákům z Vídně.    

Celý výtěžek z prodeje knihy věnoval přírodovědnému spolku Eghalanda Gmoi  z´Elbuagn /Chebský turistický spolek v Lokti - spolek vznikl mnohem dříve, nikoliv z důvodu výstavby rozhledny, jak se někdy mylně uvádí/, který vyhlásil veřejnou sbírku na výstavbu rozhledny, věnované památce dr. Kempfa, na hoře Krudum. Sbírka vynesla dostatečný obnos a ještě téhož roku bylo se stavbou započato.

Rozhlednu vyprojektoval a sám osobně řídil její výstavbu sokolovský stavitel Adolf Marsch. Rozhledna vysoká 10 metrů byla úspěšně dokončena a v neděli 11. září 1932, přesně ve 14 hodin slavnostně otevřena. Již během stavby si získala velkou popularitu a na její otevření proudily po cestách od Hruškové, Milířů, Nadlesí či Třídomí davy lidí, aby mohly poprvé z vrcholku nové vyhlídky shlédnout celý kraj. Přicházeli jednotlivci, ale i celé spolky, které se scházely z širokého kraje pod záštitou mnoha vlajek a zástav. Slavnost byla zahájena oslavným chorálem To je den Páně /Das ist der Tag des Herrn/. Hlavní proslov v místním nářečí pronesl místodržící poštovní sekretář Karl Cawrnoch z K.Varů. Ve své řeči vysoko vyzdvihl práci, dílo a odkaz A. Kempfa pro zdejší region, svou rodinu a zdejší rodáky. Zdůraznil význam jeho činnosti v hlavním městě mocnářství a nepopsatelný vděk obyvatel místního regionu. Sliboval, že ti mu jeho práci pro rodný kraj nikdy nezapomenou a navždy jej budou nosit ve svých srdcích. Jako důkaz díků zde na jeho počest vztyčují tuto novou rozhlednu.

Oslavy na Krudumu v den slavnostního otevření.

Poté provedl za velkých ovací křest nové věže. Církevní ceremoniální obřad provedl P. Bayan  /kněz Řádu křížovníků s červenou hvězdou z Lokte/. Na závěr promluvil jménem „Spolku starých pánů“ ředitel střední školy ze Stříbra J.Pfrogner /kterou A. Kempf před lety absolvoval/.

Během akce se podávalo občerstvení /pivo, vuřty/ z prodejních stolků podél věže. Oslava trvala po celé odpoledne až do večerních hodin. Hladký průběh akce i po setmění zajišťovalo umělé osvětlení pana Josefa Topinky, který dodával proud žárovkám z vlastní benzinové elektrocentrály .

      

Jedna z mnoha fotek tehdejší rozhledny A. Kampfa

Sláva vyhlídky vydržela pouze do konce II. světové války. Po odsunu původního obyvatelstva okolí osiřelo, takže rozhledna pustla a postupně se rozpadala. Československý stát na její udržování nepřispíval a nijak se o ni nestaral, až ji nakonec, jako chátrající a těžce poškozenou, předal do majetku podniku Státní statky Rovná. Ten si s postupující erozí nevěděl rady, až se nakonec jeho vedení rozhodlo pro v té době obvyklé a rychlé řešení socialistickým způsobem.

V roce 1981 nechalo ještě stojící, ale silně poškozené zdivo buldozerem srovnat se zemí /za pákami stroje seděl pan Václav Kamenský/.  Dnes na jejím původním místě nalezneme jen vysokou hromadu kamení, jedinou památku na krásnou a kdysi hojně navštěvovanou stavbu.

V období 90-tých let se nedaleko zbytků věže objevila ke stromu připevněná kniha, do které mohou návštěvníci napsat své pocity. Většina vyjadřuje lítost nad bývalým režimem zničenou rozhlednou a je nadšena nádherou místní přírody /knihu sem umístnili manželé Třasákovi a dnes zde visí v pořadí již druhá/.

 

Rozpádavající se rozhledna v roce 1950 a 1972

V roce 2002 se objevila skupina obyvatel, kteří založili společnost Krudum o.p.s., která začala usilovat o znovupostavení nové rozhledny. Přes mnoho ostrých osobních útoků, nepřejících zlých článků a líčení všemožných katastrofických předpvědí, pokud se rozhledna postaví, podařilo se snahu dotáhnout až do konce. Našli se lidéé, kteří tehdy vedlou kampaň v různých novinách s voláním o nepovolení stavby, na porušení přírody, na škody v lesích a zvěři, na zničení krásného atd. Naštěstí se podařilo za velké pomoci města Lokte a Loketských městských lesů rozhlednu postavit. Dne 15. 10. 08 byla otevřena nová rozhledna ma Krudumu. Velké množství spokojených návštěvníků dokazuje, že tajemná hora lidi dál zajímá. Krásný výhled do širokého okolí jim je pak krásnou odměnou za dlouhý výstup.  Kontakt

Veškeré dotazy, žádosti či připomínky nám pošlete na následující adresu: